in ,

Erna: Gjenåpning i fire trinn – dette er planen

Erna Solberg
Foto: Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg har redegjort for gjenåpningen av Norge i Stortinget.

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp, sier regjeringen i en pressemelding.  


– Formålet med en gjenåpningsplan er å skape forutsigbarhet. Samtidig er det mye vi ikke vet, sier statsminister Erna Solberg idet hun innleder orienteringen for Stortinget.

Plan basert på data ikke dato

Hun sier videre at denne usikkerheten ikke kan tas bort med en plan, og at vi må basere oss på data og ikke dato når vi skal ta hverdagen tilbake. Samtidig vil planene bli mer og mer konkret jo nærmere de ulike trinnene vi kommer.

Målet er å ha kontrollen på smittespredningen. Når samfunnet skal åpnes står hensynet til barn og unge først. Deretter kommer næringsliv og arbeidsplasser.

– I hovedtrekk vil det gå tre uker fra ett trinn er gjennomført til det neste trinnet vil vurderes, sier Statsministeren fra Stortingets talerstol. Hun vil se resultater fra ett trinn før det neste trinnet vurderes.

Fire Trinn

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn, og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai, heter det i meldingen. 

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, sier statsminister Erna Solberg.

Under orienteringen til Stortinget sier Solberg at dersom vi ikke får plutselig oppblomstring i smitten så vil vi trolig være på trinn tre i juni. (se alle fire trinnene nederst i saken)

Tre sjekkpunkter

Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer, men etter data på tre sjekkpunkter. I redegjørelsen for Stortinget understreker Statsministeren at følgende tre sjekkpunktene må vurderes sammen:

 • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
 • Kapasitet i helsetjenesten
 • Vaksinasjon

– For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen fra Regjeringen.

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, vil det fortsatt være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Folk må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller på smitteverntiltakene i ulike deler av landet.

Hun regner med at sommeren 2021 også vil være påvirket av pandemien, selv om omfanget er ukjent.

Koronasertifikat

­– Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Regjeringen vil derfor gjøre en ny vurdering av planen før sommeren, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen vil bruke massetesting som virkemiddel for å kunne raskere lette på tiltak og holde tilbud åpent. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler etter påske i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder. Dette kan bidra til mer fysisk undervisning.

For å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobbes det med et koronasertifikat.

– Vi må vurdere hvordan et slikt sertifikat best kan brukes nasjonalt i forbindelse med gjenåpningen. Et koronasertifikat åpner for muligheter, men byr samtidig på utfordringer og dilemmaer. Regjeringens ambisjon er å lande en løsning for et slikt sertifikat innen rimelig tid, sier Solberg.

Dette er de trinnene

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man kan gå videre til neste. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Trinn 1: Lette på tiltak som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2: Det åpnes for:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3: Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.
 • Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4: Nesten normalt

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes. 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Ekspert frykter ny svindelmetode – Dette er neste nivå av ID-tyveri

Har du sjekket skattemeldingen? 3 av 4 ligger an til å få penger igjen