Hjem Nyheter BESTEMT: Erna Solberg blir sittende – Dette sier hun selv

BESTEMT: Erna Solberg blir sittende – Dette sier hun selv

Under en pressekonferanse etter Høyres sentralstyremøte gjør Erna Solberg det klart at hun fortsetter som partileder og stiller som statsministerkandidat i 2025.

– Jeg er fullt motivert for å være Høyres partileder, og statsministerkandidat i valget i 2025, sier Erna Solberg ifølge NRK på en pressekonferanse etter det første sentralstyremøtet i Høyre etter at hun forrige uke forklarte seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om aksjekjøpene til ektemannen, Sindre Finnes.

Samtidig som Solberg beklager, sier at hun opplever at hun er ønsket videre som partileder, og mener at denne saken ikke gjør henne til en dårligere politisk leder.

Høyres nestleder, Henrik Asheim, ga full støtte til Solberg på pressekonferansen.

– La det ikke være noen tvil: Dersom det var et utbredt ønske om å skifte leder i Høyre, hadde det skjedd nå. Da hadde vi kalt inn til et landsmøte våren 2024, sier Aasheim ifølge NRK.

VG skiver at Solberg sier at hun i helga har vært samlet med flere hundre folkevalgte for Høyre i helga. Her fikk hun tilbakemelding om at hun var ønsket som partileder også videre fremover.

– Det har bidratt til min konklusjon, slik saken står nå. At hvis høyre vil, så er jeg fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge, til å fortsette – og dermed også være Høyres statsministerkandidat i 2025, sier Solberg ifølge VG.

Drev omfattende trading mens kona satt i Statsministerstolen

Kort etter valget kom det frem at Solbergs ektemann, Sindre Finnes, hadde bedrevet omfattende trading i aksjer gjennom perioden Erna Solberg var statsminister. Etter nor avisskriverier i forkant ble det avholdt en pressekonferanse den 15. september der Erna Solberg orienterte om saken.

På pressekonferansen der Solberg først omtalte saken, kom det frem at Finnes gjorde 3600 aksjehandler mens hun var statsminister. Hun kan heller ikke utelukke at han kunne ha fanget opp informasjon om hvilke aksjer som var lure å kjøpe. Solberg understreket at hun ikke var klar over omfanget av ektemannens aksjehandel.Finnes hadde en nettogevinst på om lag 1,8 millioner kroner.

Solberg var klar på at ektemannens handlinger var et klart tillitsbrudd.

Økokrim etterforsket ikke

Økokrim har vurdert Finnes’ verdipapirtransaksjoner i perioden Solberg var statsminister, fra 2013 til 2021. Konkret har Økokrim sett på om det er holdepunkter for at innsideinformasjon kan ha tilflytt Finnes, enten fra Solberg eller andre kilder, og om det er holdepunkter for at han har utnyttet slik informasjon i sine investeringer.

3. november var beslutningen fra Økokrim klar: De har konkludert med at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

– Økokrims anliggende har vært å vurdere om det er holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven. Det har vi ikke funnet indikasjoner på, sa sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth, i en pressemelding.

Økokrims vurdering baserer seg på faktiske aksjehandler. Handlene er grundig vurdert opp mot de faktiske opplysningene som foreligger, for eksempel kursstigning, og grunnlag for kursstigning.

– Økokrim er et politiorgan og har i denne saken kun vurdert om det kan ha skjedd straffbare forhold, sa Lønseth.

Slaktet av spionsjef

Etterretningsekspert Ola Kaldager som har bygget opp og ledet den hemmelige norske spionorganisasjonen E 14 i en tiårsperiode, sier i et intervju med VG at Finnes utsatte seg selv – og dermed landet – for fare.

– Alle etterretningsorganisasjoner i den bransjen jeg drev i ser etter nettopp sånne ting for å lett kunne sette folk under press, sier Ola Kaldager til VG.

Kaldager påpeker at Sinnes har satt seg selv i en situasjon der det er muligheter å sette ham under et «ganske konstant press» gjennom å handle med aksjer i det skjulte mens Erna Solberg var statsminister.

Huitfeldt måtte gå etter aksjeavsløringer

16. oktober ble Anniken Huitfeldt erstattet som utenriksminister, etter avsløringer om at ektemannen hennes hadde drevet med aksjehandel mens hun satt i regjeringen.

Som Dagsavisen påpeker var det mange som spekulerte i at Arbeiderpartiet gjorde dette for å kunne legge ekstra press på Solberg.

[YouPlaySinglePlayer video=»1040,4654,628858″]

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com