in

Etterforsker mulige tjenestefeil fra politiet i Baneheia-saken

politi

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforsking knyttet til politiet sin forberedelse av Gjenopptakelseskommisjonens behandling av Baneheia-saken.

Dette opplyses i en pressemelding fra Spesialenheten for politisaker.

Gjenopptakelseskommisjonen vedtok i 2021 å gjenåpne Baneheia-saken.


Ved Oslo politidistrikts nye etterforsking av saken, kom det frem at Jan Helge Andersen har hatt en tidligere straffesak som ble etterforsket i 2009 og som det ikke var opplyst om fra Agder politidistrikt ved forberedelsen av gjenopptakelsesbegjæringen. Det ble i stedet uttrykt at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot voksne eller barn. 

Spesialenheten har iverksatt etterforsking for mulige tjenestefeil for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

Etterforskingen består bl.a. i å gjennomføre avhør og innhente dokumentasjon.

Etterforskingen antas ferdig i første halvdel av september 2022, og saken vil deretter bli oversendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse.

13. september 2000 ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drap på Stine Sofie Sørstrønen, og medvirkning til voldtekt av begge ofrene i Baneheia i mai 2000. Han har bare innrømmet handlinger mot det yngste offeret. Andersen ble frifunnet på drap på Lena Sløgedal Paulsen.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for begge drapene. Dommen la vekt på at Andersen i sin forklaring utpekte sin tidligere kamerat som hovedmann. I februar i fjor ble det klart at saken skal gjenåpnes etter at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har vurdert den spesifikke saken.

Under den nye etterforskningen har det ifølge NRK dukket opp to hittil ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen. De gjelder overgrep mot to mindreårige før Baneheia-drapene.

Den nye etterforskningen i Baneheia-saken viser også funn av Jan Helge Andersens DNA på begge jentene.

Det er ikke funnet DNA-spor etter Viggo Kristiansen som hele tiden har nektet enhver befatning med drapene og overgrepene. Han sier at hans daværende bestevenn, Jan Helge Andersen, uriktig har forklart ham inn i saken.

Andersen har på sin side hevdet at Kristiansen truet ham til å ta del i ugjerningene.

Nylig ble det kjent at Oslo politidistrikt som leder den nye Baneheia-etterforskningen har siktet Jan Helge Andersen (41) på nytt. De skal også ha ransaket hjemme hos ham.

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset, sier statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei, som holder i Baneheia-saken, til VG i en e-post.

Baneheia-dømte Jan Helge Andersen har så langt hatt status som mistenkt i den nye etterforskningen, som ledes av Oslo politidistrikt.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dette er fordelene med å sammenligne lån

52 år gammel enke får en total makeover – sjekk den «nye» kvinnen