in

EU frykter at apekopper kan slå rot i Europa

apekopper
En person er smittet av apekopper i Sverige. Foto: Nigeria Centre for Disease Control

Der europeere har vært smittet av apekopper har det tidligere stort sett kun vært hos personer som har vært på reise i land i Afrika der sykdommen finnes. Men det er rapportert om smittetilfeller av apekopper i ni EU-land, der de smittede er smittet i EU.

Apekopper er normalt ikke noe man blir smittet av i Europa. Men i en rapport fra EUs smittevernbyrå ECDC slås det fast at det nå er rapportert om smittekilder i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal, Spania, Sverige og Nederland.

I smittevernrapporten som også er omtalt av VG slår ECDC fast at viruset kan etablere seg i Europa, og at smittede bør unngå kontakt med kjæledyrene sine.

– Hvis smitteoverføring mellom mennesker fortsetter, og viruset sprer seg hos dyr, er det en fare for at sykdommen blir endemisk i Europa. Derfor må man ha et nært samarbeid mellom helsetjenesten og veterinær-organisasjoner for å hindre at viruset sprer seg ut i naturen, heter det ifølge VG i rapporten.

At et virus er endemisk vil si at det sirkulerer over lang tid, i stedet for å forsvinne.

Mellom 15. og 23. mai er det 85 bekreftede tilfeller i EU. Mandag ble det også rapportert om et tilfelle av apekopper i Danmark.

Apekopper har dukket opp i miljøer der menn har sex med menn. Viruset har ikke kommet til Norge ennå, men FHI ber folk være obs.

Noen av de som er smittet i ulike europeiske land er direkte koblet til hverandre. Andre har ikke en kjent kobling.

– Smitten vi er kjent med, har oppstått blant grupper av unge menn som har sex med menn. Det er flere fra de samme miljøene som har fått smitte i ulike land, sier avdelingsdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Det er ennå ikke påvist apekopper i Norge. Fra 13. -21. mai rapporterte Verdens Helseorganisasjon om følgende tilfeller i 12 ikke-endemiske land:

Kilde: WHO

RELATERT:

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Nymfeparakitten som synger godnattsang til babyen tar av på internett

Vivian fyller 100 år samme dag som tipp-oldebarnet fyller 1