lørdag, april 17, 2021

EU: Ser kobling mellom blodpropp og vaksine, anbefaler fortsatt bruk

Mest lest nå

EUs legemiddeltilsyn (EMA) ser nå en mulig sammenheng mellom de spesielle blodpropp-tilfellene og Astra Zeneca-vaksinen, men anbefaler fortsatt bruk.

Samme dag som Rikshospitalets ekspertgruppe gikk ut med en klar beskjed om at de ikke kunne forklare de spesielle blodpropp-tilfellene med noe annet enn Astra Zeneca-vaksinen, gikk EUs legemiddeltilsyn ut og anbefalte videre bruk av vaksinen.


Det var risikoen for at blodpropp kunne være en bivirkning av vaksinen som gjorde at Norge valgte å sette bruken av denne vaksinen på pause allerede tidlig i mars.

Nå har EUs legemiddeltilsyn (EMA) konkludert med at de spesielle blordpropp-tilfellene skal føres opp som en uvanlig bivirkning av AstraZenecas vaksine.

– Etter lange diskusjoner er vår konklusjon at disse sjeldne blodpropp-tilfellene er en veldig sjelden bivirkning av vaksinen, sier Sabine Strauss i bivirkningskomiteen til EU ifølge VG.

222 tilfeller på 34 millioner vaksinerte

EMAs beslutning er basert på en gjennomgang av 86 tilfeller av sjeldne blodpropper, hvorav 18 hadde dødelig utfall. VG skriver at det siste innrapporterte tallet ifølge Strauss er 222 tilfeller i EU og Storbritannia. Sametidig har 34 millioner mennesker i EU og Storbritannia fått Astra Zeneca-vaksinen.

Til tross for de alvorlige bivirkningene mener EMA at fordelene ved vaksinen totalt sett veier opp for risikoene. Vaksinen er altså fortsatt godkjent for bruk i Europa, og det er opp til medlemslandene selv å vurdere hvordan den skal brukes.

EMA sier de ikke har klart å identifisere en utløsende årsak til sykdomstilfellene, som kjennetegnes av en uvanlig kombinasjon av lave blodplater og spesielle blodpropper. Men de peker på en plausibel forklaring er at vaksinen kan ha utløst en immunrespons. Dette var nettopp den forklaringen Rikshospitalets ekspertgruppe pekte på etter at flere norske helsearbeidere ble lagt inn på sykehus med blodpropp etter å ha tatt vaksinen.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter