in ,

Færre koronapasienter – men dobling av unge pasienter mellom 18 og 29 år

Foto: Akershus universitetssykehus

Folkehelseinstituttets (FHI) ukesrapport viser at det i uke 51 var en økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppen 18-29 år.

– Det er så langt rapportert om 192 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 254 i uke 50. Antallet sist uke forventes noe oppjustert, opplyser FHI i den siste ukesrapporten om koronasituasjonen.

Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdom.


Samtidig påpeker de at det er en dobling i unge pasienter mellom 18 og 29 år, fra 7 i uke 50 til 14 i uke 51.

– I øvrige aldersgrupper er det foreløpig meldt om nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 47 i uke 51, en nedgang fra uke 50, heter det i rapporten.

Nedgangen i antall meldte tilfeller kan skyldes både redusert testing i jula, nye nasjonale tiltak fra 15. Desember og atferdsendringer i befolkningen.

– Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien, sier FHI og påpeker at det er stor usikkerhet om utviklingen for både covid-19-epidemien og influensa de kommende ukene.

Nær 6 av 10 pasienter er uvaksinerte

– Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte, sier FHI i rapporten.

Vaksinestatus er kjent kun på 175 av de 192 nye pasientene som kom inn på sykehus i uke 51. Av disse var 104, eller 59 prosent, uvaksinerte. De resterende 67, altså 38 prosent, var fullvaksinerte. Av de fullvaksinerte pasientene hadde 22 fått en boosterdose.

43 døde i årets nest siste uke

Det er foreløpig registrert 43 covid-19-assosierte dødsfall i uke 51. Medianalderen på var 83 år. I uke 49 og 50 var det hhv 49 og 51 personer som døde som følge av koronaviruset.

FHI presiserer at antallet for uke 51 kan bli oppjustert.

Hittil i pandemien er det meldt om 1.258 koronadødsfall i Norge.

Det er foreløpig meldt 22.593 tilfeller av covid-19 i uke 51. Det har vært en nedgang i meldte tilfeller siste to uker etter toppen i uke 49.

Nedgangen i meldte tilfeller gjelder i alle aldersgrupper og alle fylker.

I forhold til befolkningstallet er det flest smittede i aldersgruppen 6 til 12 år. Her er det meldt om 857 smittede per 100.000.

Geografisk er smittetrykket størst i Oslo og Viken der det i uke 50 og 51 samlet var 1.680 og 1.321 meldte tilfeller per 100.000 innbygger.

Omikron mer enn dobler seg

– Andelen omikrontilfeller blant de screenede har økt og har mer enn doblet seg uke for uke, fra rundt 6 prosent i uke 49, 16 prosent i uke 50 og 36 prosent i uke 51, opplyser FHI.

Folkehelseinstituttet understreker at det er store regionale forskjeller, og at andelen omikron er høyest i Oslo og Viken.

– Omikronvarianten øker hurtig og nådde et 50% nivå i Oslo og Viken rett før jul og øker ellers også i omfang i resten av landet. Siden omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, sier FHI i rapporten.

De advarer om at dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, så vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig.

Influensa i omløp

FHI har flere ganger påpekt at det vil være krevende med både pandemi og influensa i omløp.

Nå øker influensasmitten i Europa, og ECDC erklærte i forrige uke at utbruddet i Europa var i gang.

– Frem til uke 51 har det vært en økende tendens og spredning med influensavirus i Norge, sier FHI som legger til at nivå av influensasmitte likevel er usedvanlig lavt for årstiden.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dette kan ryke for én million seere

En av tre vil forby privat fyrverkeri