in ,

Fastlegen om de nye reglene: – Pasientene kommer til å få sjokk, færre kommer til å få blåresept

Onsdag gikk Legeforeningen ut med en oppfordring til legene om å begrense forskrivingen av blåresepter.

Fra 1. januar risikerer alle leger å bli personlig bøtelagt med inntil 213.000 kroner dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Straffegebyr er uakseptabelt, sier Legeforeningen i en pressemelding.

– Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt for å skrive ut medisiner på blå resept. Derfor råder vi nå våre medlemmer til å begrense forskrivningen til et minimum, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.


Legeforeningen er klar på at inntil regjeringen gjør det klart at reglene om straffegebyr fryses og at det tas tydelige grep for å få dem fjernet, så anser Legeforeningen at risikoen for deres medlemmer som forvalter denne ordningen er for høy.

– Vi råder derfor våre medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden, sier Rime.

Fastlegen: Kan gå hardt utover pasienter med dårlig råd

Fastlege i Moss, Jens Lind-Larsen, er ikke nådig når han snakker med Moss Avis om konsekvensene av dette, og er krystallklar på at endringen vil ramme pasienter.

– Det vil bli færre som får blåresept – ikke fordi de ikke har rett på å få dekket kostnadene ved legemidlerrett på det – men fordi indikasjonen og retten kan ligge i en gråsone. Da kan ikke legen ta sjansen. Så nå gir vi pasientene informasjon om refusjonsordningen og søknadsskjema som de selv kan sende inn til Helfo. Vi gjør ikke det for å være slemme, men vi kan ikke ta den risikoen. Ordningen er urimelig, sier han til Moss Avis.

Han understreker at de vil ta hensyn til de aller sykeste hvor det er fare for liv og helse.

LIK SOSIALNYTT PÅ FACEBOOK

– Vi kommer til å skjerme de dårligste, spesielt kreftpasienter og pasienter med livstruende sykdom. Pasienter som har dårlig råd kan det derimot gå hardt utover, sier han, og påpeker at de også dessverre ofte er blant de sykeste pasientene, sier han til avisa.

Bred støtte fra pasient- og brukerorganisasjonene

Blåreseptordningen går ut på at legene vurderer om pasienten oppfyller vilkårene for at staten skal dekke medisinkostnadene. Legene gjør altså et sakkyndig arbeid på trygdens og offentlighetens vegne, påpeker Legeforeningen.

Oppgaven innebærer stor grad av skjønn, og ofte overtar man en forskrivning som andre behandlere har startet.

Risikoen for straffegebyr vil føre til at leger må bruke mye tid på å sikre seg fullstendig, noe som vil gi mindre tid til pasientbehandling, mener Legeforeningen.

– Om myndighetene ikke lenger har tillit til måten legene utfører denne oppgaven på, må de være forberedt på å utføre den selv. Myndighetene skyver dermed ansvaret for dette over i hendene på pasientene, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Også Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stoffskifteforbundet og Norges Astma- og allergiforbund krever at regjeringen tar initiativ til en lovendring og fjerner overtredelsesgebyret.

Deres bekymring er at konsekvensene vil ramme de mest sårbare pasientgruppene aller hardest og bidra til større sosial ulikhet i helse.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

påskeegg

Tips til jakt på påskeegg

Forsvarsdivisjon ber om at hertuginne Kate erstatter prins Andrew som deres høye beskytter