Vi bor et av verdens rikeste land. Vi har et velferdssamfunn. Allikevel er det over 360.000 nordmenn som lever under fattigdomsgrensen. Hva mener du bør gjøres? 

poor

Mens du sitter å tenker på hvilke type smarttelefon du skal kjøpe, om du skal ha biff eller steik til helgen (hva tar seg best ut på facebook?), er det samtidig folk i Norge som tenker på om de i det hele tatt har råd til mat denne helgen eller om de klarer seg dersom strømprisene eller renten går litt opp neste måned. Det er altså slik at mange opplever fattigdom i Norge

Tall viser at det fortsatt er sju prosent av Norges befolkning som er fattige. Det er over 360.000 menn, kvinner og barn.

For de fleste som er fattig i Norge er det ikke nødvendigvis det å ha råd til mat som er det største problemet. Problemene dreier seg ofte om å ikke ha råd til å delta i samfunnet slik som naboen gjør. Det å dra på ferie, sende ungene på aktiviteter og idrettslag kan være en økonomisk utgift man ikke kan ta seg råd til.

Det er også et paradoks at aleneboende med en normal inntekt gjerne ikke får huslån, mens de må bruke alle pengene sine på husleie, som kan være vell så dyr som det eventuelle huslånet.

Innvandrere drar opp statistikken

Nrk melder at innvandrerbarn står for nesten hele økningen av fattige barn. Mens bare 11 prosent av alle barn i Norge har innvandrerbakgrunn, utgjør de nå halvparten av fattige under 18 år.

LES OGSÅ
2-åring svelget røykvarslerbatteri og døde - fjern disse fra rekkevidden til små barn!

Nrk viser også til statistikk over hvor de fattigste barna i Norge kommer fra, den er som følger:

  • Av alle somaliske barn under 18 år i Norge, lever over 70 prosent i fattigdom
  • Av alle irakiske barn i Norge, lever 54,3 prosent i fattigdom
  • Av alle afghanske barn i Norge, lever 49,3 prosent i fattigdom
  • Av alle pakistanske barn i Norge, lever 40,5 prosent i fattigdom

Olaf Lande, prosjektleder ved Sammen om Nøden sier til TV2 at man sanynligvis bare har sett toppen av isfjellet.

Etter at sosialnytt publiserte denne artikkelen har vi fått innspill på facebookgruppen «Til kamp mot fattigdommen i «verdens rikeste» land». Det fremkommer at dersom man bruker EU-normen som kriterium for hva det vil si å være fattig, viser den at så mye som 13,8 prosent av Norges befolkning lever i fare for fattigdom.

411px-People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion_by_age_group,_2012

Hvilke tiltak mener du må settes inn for å bekjempe fattigdomsproblemet i Norge?

Kilder: TV2, NRK, SSB