in , ,

FHI anbefaler at denne gruppen tar tre vaksinedoser

koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) har gått ut og anbefalt at personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose. Regjeringen har nå besluttet å følge dette rådet.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon, opplyser FHI i en pressemelding.

Samtidig har disse pasientgruppene også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons ved at de får en ekstra vaksinedose.

Det er foreløpig usikkert hvor mye dette betyr for beskyttelse mot å bli smittet og å få alvorlig sykdom.

– En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Vi ønsker derfor å få på plass tilbud til de det er aktuelt for så snart det er praktisk mulig, sier Sara Viksmoen Watle overlege ved FHI.

Overlegen påpeker at de som har alvorlig svekket immunforsvar fortsatt bør leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet.

De kan fortsatt være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til de som selv kan ha dårligere vaksinerespons.

– Den praktiske gjennomføringen av dette tilbudet vil vi komme tilbake til, og ingen trenger å ta kontakt med sin behandlende lege ennå, sier Watle.

De som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter i følgende grupper:

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Skilt fra Farmen-Andreas, nå har Maren en ny flamme

Elektrikeren tilbyr seg å hjelpe det arbeidsledige paret gratis. Så lurer de han tilbake for å gi han en overraskelse