søndag, mai 16, 2021

FHI: Hjemmeskole gir ikke bedre effekt enn rødt nivå

Mest lest nå

I den tredje smittebølgen fra februar 2021, har kommuner med høyt smittenivå satt inn ulike tiltak i skoler. Nå konkluderer Folkehelseinstituttet (FHI) med at hjemmeskole med heldigital undervisning bør brukes så lite som mulig

FHI har nå analysert effekten av tiltakene som ble satt inn under den tredje smittebølgen under pandemien. De konkluderer med at rødt nivå er effektivt for å begrense smitte i skolealder, samt at hjemmeskole ikke gir tilleggseffekt.


I den tredje smittebølgen under koronapandemien har den engelske virusvarianten dominert. Denne virusvarianten smitter lettere enn tidligere virusvarianter i alle aldersgrupper.  

I denne utfordrende smittesituasjonen har kommunene valgt ulike tiltak i skolene. Noen har satt skoler på rødt nivå, mens andre så behov for å innføre hjemmeskole med heldigital undervisning.

– Ettersom kommunene valgte ulike strategier, har vi hatt mulighet til å sammenligne effektene av de ulike tiltakene, sier forsker og barnelege ved Folkehelseinstituttet Pål Surén i en pressemelding fra FHI som ble sluppet i forbindelse med offentliggjøring av den ferske FHI-rapporten «Evaluering av effekt av smitteverntiltak i skoler februar-april 2021»

Rødt nivå effektivt

Rødt nivå ser ut til å bidra til å begrense smitte blant barn og unge. Sammen med andre kontaktreduserende tiltak i samfunnet blir totalt antall påviste tilfeller i kommunene redusert.

– Vi ser ingen tilleggseffekt av innføring av hjemmeskole i våre analyser på smitteforekomst. For å begrense smitte i en kommune med høyt smittenivå vil rødt nivå være et mer forholdsmessig tiltak enn hjemmeskole, sier Surén i meldingen.

Hjemmeskole er et tiltak som har store og veldokumenterte negative konsekvenser. Det kan brukes når det er strengt nødvendig for å få oversikt i pågående utbrudd eller i uoversiktlige situasjoner på den enkelte skole, men det er viktig at det er kortvarig på grunn av de negative konsekvensene. Noen ganger kan det også være driftsmessige hensyn som fører til bruk av hjemmeskole, for eksempel der mange ansatte og elever er i karantene.  

– Fremover bør ambisjonen være å bruke trafikklysmodellen på best mulig måte. Hjemmeskole med heldigital undervisning er ikke en del av trafikklysmodellen og bør brukes så lite som mulig, avslutter Surén.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter