Hjem Helse FHI i ny risikovurdering: – Innleggelsestallene kan bli like høye som i vinter

FHI i ny risikovurdering: – Innleggelsestallene kan bli like høye som i vinter

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Folkehelseinstituttet (FHI) er ute med en ny risikovurdering om covid-19. Antallet innleggelser øker, men det er foreløpig ingen tydelig økning i innleggelser på intensivavdeling.

Etter at vinterbølgen var over i mai, ser FHI nå en ny økning av epidemien drevet av svekket befolkningsimmunitet og framvekst av BA.5-undervarianten av omikron, som nå er klart dominerende i Norge, og driver økningen i epidemien.

FHI sier i pressemeldingen at det er usikkerhet om både hvordan smitteutviklingen blir fremover, og om antallet innleggelser kan bli like høyt som i vinter.

– Vi er usikre på hvor stor denne økningen blir. Befolkningens immunitet og atferd samt sesongeffekter som varme og sol vil være med på å påvirke situasjonen fremover, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI.

Det er på bakgrunn av den oppdaterte smittevurderingen det nå er kommet en anbefaling om dose fire for personer over 75 år. Vaksineringen anbefales å starte fra 1. juli.

I den samme anbefalingen kom Folkehelseinstituttet også med en anbefaling om at kommunene fra 1. september må være klare til å starte vaksinering av 65-74 åringene og de mellom 18-64 med underliggende risikotilstander. 

Innleggelser blant eldre

Det er om lag et halvt år siden de eldre fikk sin tredje vaksinedose. Om lag ti prosent av de eldre har færre enn tre doser.

– I tillegg antar vi at under halvparten av de eldre smittet i vinter. Det er derfor sannsynlig med noen uker med mange innleggelser blant eldre, sier Trygve Ottersen i FHI.

FHI antar at antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 trolig vil øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer. Når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september, kan det komme en ny økning.

Nødvendig med beredskap og overvåking

Konsekvensene av epidemien i juli og august for samfunnet er økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at det blir noe covid-19-relatert sykefravær og en del innleggelser i ei tid der ferien avvikles.

For individene er konsekvensene at en del blir smittet og syke, også blant dem som har vært smittet før.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Det viktigste rådet for folk som blir syke er fortsatt å holde seg hjemme til du føler deg bedre. Du trenger ikke teste deg, men unngå kontakt med personer med økt risiko for å bli alvorlig syk.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com