in ,

FHI: Innen tre uker kan det bli 90.000-300.000 smittede hver dag

Espen Nakstad

Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende. Dette vil gi betydelig økt smittespredning. Det viser en oppdatert risikovurdering fra FHI av omikronvarianten.

I den oppdaterte risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet (FHI), sier de at situasjonen er stadig mer alvorlig: Antallet påviste tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon øker raskt og etterfølges av en økning av innleggelser.

Sykehus, sykehjem, fastleger og legevakter opplever stadig økende belastning som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet.


– Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende. Dette vil gi betydelig økt smittespredning, sier FHI i vurderingen.

Allerede i desember antar de at omikronvarianten vil forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær.

– Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag. I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90 000 og 300 000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, heter det i risikovurderingen.

Folkehelseinstituttet frykter at det i tillegg kan komme en influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar, men venter at denne kan bli bremset av tiltakene mot koronaepidemien.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten, opplyser FHI og legger til at formålet er å redusere og flate ut denne bølgen.

De påpeker at vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig forløp også med omikronvarianten selv om beskyttelsen mot å bli smittet er redusert.

– Manglende handling nå kan gi store negative effekter for samfunnet, ikke bare for helsetjenestene i sykehus og kommuner. Høyt sykefravær vil ramme mange sektorer. Helsetjenesten og andre sektorer må gå gjennom sine kontinuitetsplaner, sier FHI i sin oppdaterte risikovurdering.

Tall fra Helsedirektoratet viser at det mandag 13. desember er 358 innlagte ved norske sykehus som følge av korona. 109 er på intensivavdelingen, og 62 mottar respiratorbehandling.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Lyst på noe godt og nytt til kaffen? Prøv disse nydelige kjeksene

Foto: Arbeiderpartiet

Strammer inn – dette er de nye tiltakene