in

FHI: – Liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i Norge

apekopper
En person er smittet av apekopper i Sverige. Foto: Nigeria Centre for Disease Control

Folkehelseinstituttet (FHI) er ute med en ny risikovurdering om apekopper.

I en ny risikovurdering fra FHI vurderes det som svært lite sannsynlig at vi får en epidemi av apekopper i Norge, men FHI ser større sannsynlighet for videre spredning blant grupper av menn som har sex med menn.

– Vi vurderer at smitten kan fortsette å spre seg i miljøer hvor menn har sex med menn, særlig ved mange intime nærkontakter, selv uten stadig nye importerte tilfeller, sier lege Elisabeth Astrup ved Folkehelseinstituttet.


Rapporten beskriver kort situasjonen, vurderer risiko ved apekopper for Norge og gir anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet om strategi og håndtering av situasjonen.

– FHI vurderer at det er moderat sannsynlighet for at enkeltpersoner i den allmenne befolkningen i Norge skal bli smittet, men at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i den allmenne befolkningen, forteller Astrup.

Relatert: EU frykter at apekopper kan slå rot i Europa
Relatert: WHO advarer: Utbruddet av apekopper er bare «toppen av isfjellet» – Norge og EU kjøper inn vaksiner

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte lørdag 23. juli det internasjonale utbruddet av apekopper som internasjonal folkehelsekrise.

I Norge er det per 25. juli meldt 46 tilfeller hvorav 28 er smittet her i landet, i hovedsak i Oslo. Alle pasientene er menn.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om virusets spredningsevne og stor usikkerhet om den videre utviklingen, men vi kommer til å fortsette arbeidet som allerede er i gang med best mulig å ivareta pasientene og forsøke å stoppe utbruddet. Det er viktig at vi sørger for målrettet informasjon om hvordan man kan redusere risikoen for smitte, sier Astrup.

Over 10.000 tilfeller i Europa

Over 15.000 tilfeller av apekopper er rapportert globalt siden mai 2022, og mer enn 10.000 av disse er i Europa. Utbruddet har så langt særlig rammet menn som har sex med menn. Blant mer enn 9.000 tilfeller i Europa hvor man har mer detaljert statistikk, er 99,5 prosent menn, og 42 prosent av disse igjen i alderen 31- 40 år.

Cirka 8 prosent av de smittede i Europa har vært innlagt i sykehus. I all hovedsak var dette for behandling av symptomer eller for isolering.  Hittil er det ikke rapportert om dødsfall i Europa.  

Per i dag er det registrert 46 tilfeller av apekopper i Norge. Alle de smittede er menn i alderen 20 – 69 år. Av disse er 27 smittet i Norge, 18 er smittet i utlandet og 1 er fortsatt under avklaring. Tilfellene er rapportert fra 7 fylker, hvorav de fleste er fra Oslo. 

Norge vil motta vaksiner

Det finnes ingen vaksine spesifikt mot apekopper, men vaksine mot kopper har vist seg å kunne gi beskyttelse. En tredjegenerasjons koppevaksine markedsført som Imvanex i Europa og Jynneos i USA er den eneste vaksinen som vurderes som aktuell å bruke til å forebygge apekopper i Norge. Flere land har begynt å tilby vaksinen som en del av utbruddsresponsen. Vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men vi vil trolig motta noen doser senere i sommer.  

FHI er i ferd med å ferdigstille rådene om hvordan dosene som tildeles Norge skal brukes.  Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall. 

Om apekopper

Apekopper gir blant annet feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett med blemmer. De fleste blir friske uten behandling, men symptomene kan være ubehagelig. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen kan smitte fra dyr (oftest gnagere) til mennesker, og kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper.  

Sykdommen ble ifølge FHI første gangen oppdaget hos aper i laboratoriet i 1959. Det er derfor årsaken til at sykdommen fikk navnet. Viruset finnes hos gnagere i en del afrikanske land. For den enkelte er sykdommen som er uvanlig i Europa en plagsom sykdom, men i all hovedsak er ikke dette en alvorlig sykdom.  

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Bussjåfør oppdager student som er i ferd med å begå selvmord – Med ett spørsmål klarer han å snu tankene hennes

Da servitrisen ble kastet ut av hjemmet sitt kom kunden henne til unnsetning