in ,

FHI med oppdatert anbefaling om apekopper – lister opp fire tiltak som viktige for å stoppe epidemien

Geir Bukholm

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom.

Den endelige beslutningen ligger hos Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter så som gratis konsultasjon, testing og behandling, sier assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.


Når en sykdom er definert som allmennfarlig smittsom sykdom, gjelder en del bestemmelser i smittevernloven for pasienten, legen og smittevernet.

Vurderingen av om apekopper skal defineres slik avhenger derfor av om det er hensiktsmessig og nødvendig for smittevernet.

FHI presiserer at det pågående utbruddet kan håndteres uten at apekopper får en slik klassifisering, men mener at da bør det i tilfelle gjøres enkelte andre forskriftsendringer for å sikre en god oppfølging av pasienter og kontakter og for å sikre pasientene viktige rettigheter.

– Vi mener samlet sett at det nå er hensiktsmessig å definere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom, sier Bukholm.

En slik definisjon vil med hjemmel i Smittevernlovens § 4-1 gi kommunene virkemidler som møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering.

FHI er klare på at målet for håndteringen av apekopp-epidemien er at pasientene skal ivaretas best mulig og at antallet tilfeller av apekopper i Norge reduseres raskt, at alle utbrudd stoppes, og til slutt at vedvarende innenlands smitte stoppes.

Folkehelseinstituttet lister opp fire tiltak mot epidemien som spesielt viktige:

  1. Målrettet og ikke-stigmatiserende kommunikasjon til menn som har sex med menn. De må få opplysning om sykdomsbildet, symptomer og hvordan de kan få helsehjelp. Videre må de informeres om hvordan de kan redusere risiko for smitte ved å redusere antallet intime partnere, særlig i sexklubber og liknende arenaer, samt å avstå fra intim kontakt hvis de har symptomer eller er identifisert som nærkontakter.
  2. Helsetjenesten må ha stor oppmerksomhet mot denne sykdommen og sørge for adekvat og effektiv prøvetaking slik at smittede kan finnes så tidlig som mulig. Smittede skal få smittevernveiledning og bes om å isolere seg, fortrinnsvis hjemme.
  3. Helsetjenesten må samarbeide med pasientene om tillitsbasert, effektiv og grundig smittesporing for å finne smittekilde og eksponerte personer og oppfordre dem til symptom-monitorering, begrensninger i aktiviteter og om å kontakte helsetjenesten for undersøkelse hvis de mistenker smitte eller får symptomer.
  4. Målrettet vaksinasjon når vaksinen blir tilgjengelig
Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

apekopper

Norge får 1400 vaksiner mot apekopper – ønsker å prioritere nærkontakter som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom

Pål Anders Ullevålseter har fire viktige råd til deg som kjører MC