Hjem Familie FHI slår alarm: Kosthold og overvekt hos barn og unge bekymrer

FHI slår alarm: Kosthold og overvekt hos barn og unge bekymrer

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Folkehelseinstituttet (FHI) forteller at de i stor grad klarer å forebygge dødsfall og behandle alvorlig sykdom blant barn og unge. Men de sier samtidig at mangelfullt kosthold samt for mye overvekt og fedme i denne gruppen, likevel gir grunn til bekymring.

Dødelighet hos barn og unge i Norge er svært lav. Likevel mener FHI det er grunn til bekymring når det gjelder barn og unges kosthold, samt for forekomsten av overvekt og fedme blant norske barn og unge.

Færre barn dør i ulykker

Ulykker og skader er en viktig årsak til dødelighet blant barn og unge, men de siste 50 årene har vi sett en formidabel nedgang i denne typen dødsfall.

Siden starten av 1970-tallet har ulykkesdødeligheten blitt redusert med omtrent 90 prosent for både gutter og jenter.

– Hovedårsaken til dette er at det skjer langt færre dødsfall i trafikkulykker og drukningsulykker blant barn og unge. Mange år med målrettet forebyggende arbeid har bidratt. Påbud om bruk av bilbelte og bedre sikring av barn i bil, lavere fartsgrenser (særlig i boligstrøk), bedre veier og sikrere biler, samt mer utbredt bruk av sykkelhjelm, har vært viktige tiltak, sier forsker og barnelege Pål Surén ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding fra FHI.

En annen positiv trend er at bruken av rusmidler har gått betydelig ned siden årtusenskiftet:

Det er nå svært få ungdommer som røyker, og alkoholbruken synker også.

Mangelfullt kosthold

Barn og unge har imidlertid fortsatt for høyt inntak av sukker, selv om sukkerinntaket har gått noe ned de senere årene.

Inntaket av frukt og grønnsaker er også lavere enn anbefalt. Mange får i seg for lite D-vitamin fordi de spiser for lite fisk. Og barn og unge av ikke-vestlig opprinnelse er spesielt utsatt for D-vitaminmangel fordi personer med mørk hud ikke danner D-vitamin fra sollyseksponering i samme grad som lyshudede, advarer FHI.

Jernmangel forekommer også hos en del barn og unge. De viktigste kildene til jern er kjøtt og brød.

Tenåringsjenter er spesielt utsatt for jernmangel, fordi menstruasjon fører til økt jerntap fra kroppen. Blant tenåringsjenter er det også mange som får for lite jod fordi de drikker lite melk.

– En del av manglene ved barn og unges kosthold har vært kjent lenge, men vi ser også at moderne trender innebærer potensiell risiko, sier Surén.

– Hvis man kutter ut melk i kosten, mister man en viktig kilde til vitaminer og sporstoffer. Og hvis man lever på vegetarisk eller vegansk mat, er et variert kosthold ekstra viktig. Da trenger man også kosttilskudd, sier Surén.

Lite aktivitet og for mye fedme

Andel barn og unge mellom 8 og 15 år med overvekt og fedme ligger mellom 14 til 21 prosent i undersøkelser utført de siste 15 årene.

De fleste barn tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet, men bare halvparten av ungdommene gjør det.

FHI er bekymret for barns kosthold. Foto Canva.

– Barn og unge med lite fysisk aktivitet, eller med overvekt og fedme, har økt risiko for hjerte-karsykdom og andre helseproblemer senere i livet. Derfor er det viktig å forebygge fedme i tidlig alder, sier Surén.

Mer fedme blant barn på bygda

Det er store geografiske og demografiske forskjeller når det gjelder overvekt og fedme. Data fra Barnevekststudien viste at andelen barn med overvekt og fedme er 50 prosent høyere på landsbygda enn i byer.

Andelen varierer også med foreldrenes utdanningsnivå, og er 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav utdanning enn blant barn av mødre med høy utdanning.

Skilsmisse hos foreldrene er også en risikofaktor for fedme og overvekt. Andelen barn med fedme og overvekt er 50 prosent høyere blant barn med skilte foreldre sammenlignet med barn av gifte eller samboende foreldre.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com