søndag, mai 16, 2021

FHI vil skrote AstraZeneca-vaksinen, regjeringen sier vent

Mest lest nå

Mens Folkehelseinstituttet anbefaler å droppe Astra Zeneca-vaksinen sier regjeringen at de vil utsette avgjørelsen og ta en endelig beslutning når de får vite mer.

Folkehelseinstituttet anbefaler å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risikoen for sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger. FHI har vurdert dette opp mot smittesituasjonen i Norge.


– Fagfolkene ved FHI har gjort en solid og grundig vurdering. Sammen med kolleger i Danmark var FHI og det norske fagmiljøet tidlig ute med å fange opp disse bivirkningene og vurdere årsakssammenheng med vaksinen. Det skaper tillit til at myndighetene tar sjeldne, men alvorlige bivirkninger på alvor og at vi i Norge har systemer for å fange dem opp. De sjeldne bivirkningene som fikk FHI til å sette AstraZeneca på pause kan med stor sannsynlighet knyttes til vaksinen. Dette er nå internasjonalt anerkjent, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Samtidig forteller regjeringen at de setter ned en ekspertgruppe som skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinen i bruk. Endelig rapport fra gruppen vil komme den 10. mai.

Bruken av vaksinene fra Janssen er stoppet midlertidig av produsenten etter rapporter om samme type sjeldne alvorlige bivirkninger som knyttes til AstraZeneca-vaksinen.

– Ikke godt nok grunnlag for å trekke en endelig konklusjon

– Jeg er i likhet med FHI bekymret for de alvorlige bivirkningene. Men jeg er også bekymret for virkningene en utsettelse av vaksineringen og gjenåpningen kan få for den norske befolkningen og det norske samfunnet. I går slo koronakommisjonen fast at barn og unge har båret en stor byrde under pandemien. De må få slippe å bære den lenger enn nødvendig.  Hvis vi sier nei til disse vaksinene nå, risikerer vi å ikke nå målet om å vaksinere alle over 18 i løpet av sommeren. Da kan det hende vi må leve lenger med tiltak og fare for nye utbrudd, påpeker Høie.

Fagfolk over hele verden jobber for å finne ut hva som kan være utfordrende med denne typen vaksiner – virusvektorvaksiner.

– Regjeringen mener vi ikke har et godt nok grunnlag for å trekke en endelig konklusjon om at AstraZeneca-vaksinen skal tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet nå. Sier vi endelig nei til vaksinene fra AstraZeneca, kan det ha betydning for våre muligheter til å vurdere bruk av vaksinene fra Janssen, som bygger på samme teknologi. Vi må være åpne for å vente på den internasjonale kunnskapen, og vi må være åpne for at den kan føre til at disse vaksinene kan tas i bruk, sier Høie.

Regjeringen forbereder seg også på at vaksineprogrammet skal kunne gå sin gang uten vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.

– FHI vurderer nå om intervallet mellom første og andre dose på vaksinene fra Moderna og Pfizer kan forlenges fra seks til tolv uker. De som har fått første dose er godt beskyttet mot covid-19. Dersom intervallet for andre dose kan forlenges, får vi vaksinert flere raskere, sier Høie.

Stans i Danmark

I går besluttet Danmark som det første EU-landet å slutte å bruke AstraZeneca-vaksinen. Men de som har blitt vaksinert med den første dosen vil vaksineres med den andre, meldte VG.

Danmark var også det første landet som valgte å sette vaksinen på pause etter at en 60 år gammel kvinne døde av blodpropp etter at hun ble vaksinert.

Norge var blant de mange landene som fulgte etter. Flere land har nå valgt å gjenopptatt bruken av Astra Zeneca-vaksinen på enkelte aldersgrupper.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter