in ,

FHIs oppfordring om dose 4 gjelder 75.000 nordmenn

Geir Bukholm

Assisterende direktør ved FHI, Geir Bukholm, påpeker at mer enn 75.000 brukere av immunsupprimerende legemidler i Norge – men kun om lag 6.000 av disse har fått dose 4 så langt.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse.

Så langt har kun om lag 6000 personer av de som trenger utvidet oppfriskningsdose fått det, opplyser FHI. Det er mer en 75.000 som bruker immunsupprimerende legemidler i Norge.


I tillegg til at oersiber ned alvorlig svekket immunforsvar har dårligere respons på vaksiner, også koronavaksiner, har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset.

Mer enn 4 av 5 pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar har fått 3. dose koronavaksine, men det er foreløpig bare om lag 6000 av disse personene som har fått oppfriskningsdose (4. dose).

– Alle som har alvorlig svekket immunforsvar anbefales å ta oppfriskningsdose. Dette betyr at de skal ha en oppfriskningsdose i tillegg til den 3. dosen i grunnvaksinasjonen de ble anbefalt nå i høst. Disse personene er ekstra sårbare ved smitte og trenger også oppfriskningsdose for å bedre beskyttelsen sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved FHI.

Han oppfordrer personer med alvorlig svekket immunforsvar til å kontakte kommunens vaksinasjonstilbud for å få tilbudet om oppfriskningsdose, og sier det er bekymringsfullt at kun 6000 av 75.000 personer har fått denne fjerde dosen.

Disse får tilbud om dose 4

Tilbudet om en 4. dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen.

Det vil dermed gjelde alle i gruppe 1 nedenfor og noen i gruppe 2.

Gruppe 1

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Danmark ventes å fjerne alle restriksjoner fra februar – følger Norge etter?

Toppen ikke nådd – FHI venter mellom 40.000 og 125.000 nye smittede per dag