Hjem Historier fra livet Fikk sjokk da hun fant ut hvem som var hennes biologiske far

Fikk sjokk da hun fant ut hvem som var hennes biologiske far

Sharon og ektemannen slet med å bli gravide. For å oppfylle familiedrømmen valgte de fertilitetsbehandling og kunstig befruktning med donor. Nå, snart 35 år senere, har de fått sjokk: Barnefaren er ikke den de trodde. 

Det var i 1989 den nå 67 år gamle Sharon Hayes og hennes daværende ektemann søkte hjelp hos fødselslege og gynekolog David R. Claypool . De slet med å bli gravide, og valgte å gi fertilitetsbehandling et forsøk. 

For hver økt med kunstig inseminering tok Claypool 100 dollar. Han fortalte kvinnen at pengene skulle kompensere giverne. Kandidatene ble ifølge legen valgt fra et pool med genetiske egenskaper Hayes hadde valgt. Nå møter Sharon legen igjen. Men denne gangen i retten. 

– Claypool fortalte saksøker Hayes at han ville skaffe genetisk materiale fra donorer fra anonyme givere som college- og/eller medisinstudenter som fysisk lignet Hayes’ ektemann på den tiden, står det ifølge New York Post i rettsdokumentene. 

Hayes var til tider litt ukomfortabel med legen, men skjøv følelsene til side og fortsatte å møte ham over en periode på seks måneder. Nå har hun stevnet Claypool for retten for svindel, unnlatelse av å innhente samtykke i strid med statens lov om medisinsk feilbehandling. Han er også anklaget for brudd på lov om forbrukerbeskyttelse: Det han påsto var donorsæd, var nemlig legens egen. Av søksmålet fremgår også at Claypools fysiske egenskaper var vesentlig annerledes enn de Sharon Hayes’ daværende ektemann hadd. 

Hayes ba om erstatning ikke bare for hennes fysiske og følelsesmessige skader, men for «tap av kjærlighet og vennskap til døtrene hennes, tap av døtrenes følelsesmessige støtte og for skade på foreldre-barn-forholdet».

Det var da Sharons datter, Brianna, tok en gentest for å få vite mer om opphavet sitt familien skjønte at det var ugler i mosen. En genetisk profil fra dna-tjenestene 23andMe og MyHeritage viste at Claypool var faren hennes – og at hun hadde minst 16 halvsøsken på hans side som bodde i samme område.

Brianna Hayes er avbildet sammen med en av minst 16 halvsøsken, Darci Clark, og moren Sharon Hayes. Foto: Privat

Det er ikke umiddelbart klart om mødrene til det som antas å være Claypools øvrige barn vil gå til rettslige skritt. Fertilitetslegen har blitt saksøkt ni ganger siden 1986, men dokumenter fra saker fra før 2005 er ifølge NY Post ikke tilgjengelige på nettet.

Legens forsvarer, Drew Dalton, benekter at hans klient i det hele tatt kjenner Sharon Haynes.

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com