in

Flomfare på rødt nivå: Ber folk unngå fjellturer her

Pressefoto fra NVE

NVE varsler fare for flom på oransje og rødt nivå i deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal, Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen. Det er også varslet jordskredfare på oransje nivå for indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal.

Mandag formiddag var det allerede stor vannføring i mange bekker og elver som renner fra fjellområdene nordvest i Sør-Norge. Dette skyldes høye temperaturer og snøsmelting de siste dagene.

Det er ventet mye regn fra mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag. Det vil øke vannføringen ytterligere. 

NVE varsler derfor flomfare på rødt nivå for deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Det er utstedt oransje farenivå for deler av Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen og gult nivå for store deler av fjellområdene i Sør-Norge.

– Regnet som kommer kan føre til store vannmengder, flomskred og jordskred. Vi fraråder derfor folk å legge ut på tur i fjellet og bratte skråninger, og langs bekker og elver med stor vannføring. Vannet kan stige fort og det er ikke sikkert at du kan krysse den samme elven på vei hjem igjen, sier vakthavende hydrolog Seija Stenius i en melding fra NVE.

Som følge av snøsmeltingen og mye regn er det også fare for jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter i indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal. 

Fare for styrtregn på Østlandet

Meteorologisk Institutt har sendt ut styrtregnvarsel på gult nivå for Østlandet. Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen ventes kraftige regnbyger på Østlandet. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, sier Meteorologisk Institutt i varselet.

Det innebærer fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Det er også fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp, og lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Du kan hele tiden følge med på oppdaterte flomvarsler på varsom.no og Twitter.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

mobiltelefon

Sommer er høytid for nettsvindlere: – Vær kritisk til hva du deler i sommer

Trosset politiets råd – folk samlet seg på Rådhusplassen