lørdag, juni 12, 2021

I følge forskning gjør søsknene dine deg til et bedre menneske

Mest lest nå

I Norge har vi et slags uttrykk som sier at det er bra for barn å få søsken. At man lærer noe av å vokse opp sammen med andre barn. Man lærer det å ta hensyn til andre, dele på tingene, osv. Nå har canadisk forskning fastslått at det er nettopp slik.

Huffington Post skriver om forskningsstudiet som viser at søsken spiller en enda større rolle enn det vi har trodd når det gjelder barns utvikling av empati.

Forskningen som ble foretatt av forskere fra University of Calgary, Universite Laval, Tel Aviv University og University of Toronto fastslår at både eldre og yngre søsken har en positiv innvirkning på utviklingen av empati gjennom oppveksten.


Resultatene kommer på bakgrunn av en stor studie hvor man har sett på 452 canadiske søskenpar. Forskerne brukte god tid på familiene som var med i studien og besøkte familiene hjemme hvor de filmet barna og deres atferd.

Forskerne ga for eksempel uttrykk av å være trist eller å ha vondt et sted, og man observerte hvordan de forskjellige barna reagerte på dette.

Alder og kjønn spiller liten rolle

Videre sjekket man ut om det var noe forskjell på barnas empati i henhold til alder og kjønn. Det var små forskjeller her. Tidligere har man gjerne tenkt at eldre søsken har positiv innvirkning på yngre søskens utvikling. Men dette går begge veier.

– Resultatene av denne forskningen understreker viktigheten av at man tar inn over seg at alle familiemedlemmer, ikke bare foreldre og eldre søsken, bidrar til barns utvikling, sier Sheri Madigan. Hun er professor ved University of Calgary og en av forskerne bak studiet.

Forskningen har blitt publisert i tidsskriftet Child Development.

Så dersom du ser på deg selv som et empatisk menneske og har søsken, kan du nok sende en takk i deres retning! 

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook
.

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter