in ,

Foreslår å tillate sykemelding etter e-konsultasjon

lege

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon).

– Å reise til et legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk. I tillegg gir e-konsultasjon mer effektivitet og fleksibilitet for fastlegen. At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan derfor være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra regjeringen.

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.


Den midlertidig ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning og erfaringene er i hovedsak positive. Nå foreslår regjeringen å gjøre ordningen permanent.

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte rammer for en slik ordning.

Blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende rammer:

  • Pasienten er kjent for legen
  • Pasientens diagnose er kjent for legen
  • Krav om faglig forsvarlighet

I tillegg foreslår vi en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.

I første omgang skal forslaget ut på høring, og fristen for å sende inn høringssvar er satt til 1. august.

I Høringsnotatet sier Regjerningen at fastelegenes arbeidspress er en av årsakene til at de stiller dette forslaget. Om det som et ledd i å sikre at vi har nok fastleger i fremtiden kan være hensiktsmessig å åpne generelt for at det kan gis sykmelding på grunnlag av e-konsultasjon har flere ganger vært
diskutert i denne sammenhengen de siste årene.

I tillegg påpeker de at sykmelding ved e-konsultasjon være en fordel for pasienten. Å reise til et
legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Jens Stoltenberg avlyser jobbreiser etter sykdom

Opplevde alle flypassasjerers mareritt: – Jeg har en alvorlig situasjon her