in ,

Forsker ved kreftregisteret: Høyt nivå av D-vitamin øker sjansen for å overleve kreft

Ny norsk forskning viser at kreftpasienter som har et høyt D-vitaminnivå har større sjanse for å overleve kreft. For lungekreft er resultatene spesielt oppløftende.

Trude Eid Robsahm, forsker ved kreftregisteret, har studert en gruppe pasienter med fire ulike kreftdiagnoser, skriver NRK. Resultatene viste at høyt nivå av D-vitamin gir større sjanse for overlevelse blant pasienter med lymfekreft, tjukktarmkreft, kvinner med brystkreft og lungekreft.

For lungekreft var resultatene spesielt gode.

– Det er dessverre slik at veldig få overlever den sykdommen, men når vi i studiet forsøkte å se hvor bedre og lengre pasientene med tilstrekkelig D-vitamin levde, så var det snakk om veldig mye tid, opp mot ett år i gjennomsnittlig overlevelse, sier Robsahm til NRK.


Forskningen er basert på blodprøver av kreftpasienter fra helseundersøkelser flere tiår tilbake i tid. I tillegg til prøver som ble tatt når pasientene fikk diagnosen.

Sivilingeniør Pål Røsand er en pasient med lungekreft. Han gleder seg over hva kreftregisteret har kommet frem til.

– Det er veldig gode nyheter. Informasjon som gjør at folk tar gode og sunne valg med tanke på kosthold og sol er veldig bra. Det er viktig at folk blir informert om dette, sier han til NRK, og informerer om at han selv spiser fisk, tar tran og er ute i solen når han har mulighet til det.

Da Pål Røsand fikk diagnosen lungekreft, fikk han basert på statistikk, tre til seks måneder å leve. Det var for tre og et halvt år siden.

Foto: Pixabay

Sol er den viktigste kilden til D-vitamin, men Robsahm poengterer at man ikke må bli solbrente. Det er viktig å få tilstrekkelig med sol, men overdreven soling frarådes på grunn av den økte sjansen for føflekkreft.

Røyking er den vanligst årsaken til lungekreft

Røyking slår negativt ut på flere måter. Det er den vanligste årsaken til lungekreft, men røyking reduserer også D-vitaminnivået i kroppen. Røykere er assosiert med lavere D-vitaminnivå forklarer Robsahm.

Forskerne har ikke sett på hvordan økt inntak av D-vitamin etter at man har fått en kreft diagnose vil slå ut, men Robsahm sier at det pågår kliniske studier internasjonalt hvor kreftpasienter får D-vitamin.

– Det viktigste med denne studien er at vi ser at D-vitaminnivået 20 år før en diagnose spiller en rolle for hvordan det går når du får en kreftsykdom langt frem i tid, avslutter hun.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

mor og datter

Da jeg mistet moren min, mistet jeg en del av sjelen min

halvard hanevold

Tidligere skiskytter Halvard Hanevold er død – ble bare 49 år gammel