in ,

Forsking viser at hunder har ekstra positiv innvirkning på menn

hund

Å være hundeeier kan ha en positiv effekt på vår fysiske og psykiske helse. Og de som har aller størst positive effekter av å ha et firbeint familiemedlem, jo det er mannen!

Vi kjenner alle til utsagnet om at hunden er menneskets beste venn. Nå viser det seg at den kanskje er enda litt bedre venn for mannen enn for kvinnen.

Professor Frode Lingaas ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) avsluttet nylig et forskningsprosjekt om hva slags innflytelse hunder har på menneskers helse. Resultatene viste at hunder ga størst fordel for menn.


Prosjektet er finansiert av Agria SKK forskningsfond, som har forskning om hund og mennesker som et prioritert område.

Studien samlet inn data fra 50 000 kvinner og menn mellom 40 – 46 år, bosatt i Norge. De måtte fylle ut et spørreskjema som gjaldt spørsmål rundt livsstil, trening, røyking, fysisk og psykisk helse og om de har hund. Dette for å prøve å finne en sammenheng mellom det å ha hund og eierens helse.

Professor Frode Lingaas ved NMBU gjennomførte den to-årige studien sammen med sin kollega Aage Tverdal. 

– I prosjektet har vi undersøkt om hunder i husholdningen påvirker hundeeiers helse og velvære. Undersøkelsesresultatene viser at hundeeiere opplevde en positiv effekt når det gjelder sosial kontakt med andre mennesker og på egen psykisk helse, sier professor Frode Lingaas i en pressemelding fra Agria Dyreforsikring.

Hunder kan ha en positiv innvirkning på helsen vår.

Studien viser at både kvinner og menn som har hund er veldig glad i, og setter stor pris på hunden. Hunder viser seg å være døråpnere til kontakt med andre mennesker og gir en bedre opplevelse av egen psykiske helse. Likevel skiller resultatene blant mennene i denne undersøkelsen seg spesielt ut.

–  For menn viser det seg at hunder er med på å redusere ensomhetsfølelsen, samtidig som at studien viser at menn med hund får signifikant mer mosjon enn de som ikke har hund, sier Lingaas.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Drømmer du om hjemmekontor i utlandet? Ikke så rett frem som man skulle tro

96-åringen måtte møte i retten for råkjøring. Dommerens avgjørelse gir ham tårer i øynene