in

Forskning: Kvinner er bedre og tryggere sjåfører enn menn!

Svensk forskning viser at veiene hadde blitt tryggere dersom det var flere kvinnelige bilister.

Den svenske avisen Metroexpress mener at flere kvinner burde ta rollen som sjåføren i familien, da hadde det blitt færre ulykker i trafikken.

Den svenske undersøkelsen viser at det stort sett er mannen i et parforhold som kjører. Bare 17% av alle par deler likt på å være sjåfør. I åtte av ti par er det mannen som er forholdets faste sjåfør.


Monica Green er talsperson for Sveriges forening for trafikksikkerhet, hun mener at kvinner nå må ta grep:

«Kvinner er bedre til å kjøre bil, de er mer oppmerksom og forsiktige enn menn. Det er også viktig at kvinnen bevarer sin frihet og kjører bil, selv når familiene begynner å bli eldre.»

Kvinner undervurderer sine evner

I den svenske undersøkelsen kommer det frem at menn er involvert i 75% av alle dødsulykker i Sverige.

Dersom vi ser til Norge så viser denne tabellen at det her er 37% sjanse for at det er en kvinne bak rattet i en ulykke, mens det er 63% sannsynlighet for at det er en mann.

At det er flere menn som kjører bil enn kvinner, og dermed blir involvert i flere ulykker kan være en forklaring på tallene. I den svenske undersøkelsen mente imidlertid 41% av deltakerne i studiet at kvinner rett og slett er tryggere sjåfører.

Undersøkelsen peker på at menn ofte overvurderer sine egne kjøreegenskaper, og derfor kjører fortere eller tar større risiko enn de klarer å håndtere. For kvinner gjelder det motsatte, de undervurderer ofte sine egenskaper og kjører derfor roligere.

Hvem sitter vanligvis bak rattet i din familie? 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Nytt håp: Nyoppdaget celle kan muligens bekjempe alle type kreftformer

Theresa (105) mener lettbrus er hemmeligheten bak hennes høye alder – forskerne er uenige – hva tror du?