in

Forskning: Mennesker over 40 bør maks jobbe 3 dager i uken

Hvis du hadde muligheten til å jobbe noe mindre enn mandag til fredag hver uke, ville du benyttet deg av det? Høyst sannsynlig svarer du ja på dette spørsmålet. De fleste av oss ønsker vel innerst inne å jobbe kortere uker enn vi gjør.

I så fall kan denne forskningen være verdt å nevne neste gang du går inn på sjefens kontor for å forhandle om ny turnus eller mer fri.

I 2016 publiserte forskere en studie i Melbourne Institute Worker som viste at for en arbeidstaker over 40 år gammel kunne en tredagers arbeidsuke resultere i bedre produktivitet og resultater.


Men hvordan kom de til det magiske nummeret tre?

Forskerne intervjuet 3500 kvinner og 3000 menn i Australia. De stilte ikke bare spørsmål, men utførte også mange kognitive tester på personene. Forsøkspersonene måtte blant annet:

  • Lese ord høyt
  • Gjengi numeriske lister baklengs
  • Matche bokstaver og numre under tidspress

Etter å ha sett på forsøkspersonenes livskvalitet, økonomi, selvfølelse, familiestruktur og arbeid, fant forskerne ut at individene som jobbet i gjennomsnitt 25 timer i uken også var de som kom ut best på disse parameterne.

Illustrasjonsfoto fra Pixabay

De kognitive ferdighetene var faktisk bedre jo mindre man jobbet. Men når man oversteg 25 arbeidstimer i uken, scoret man betraktelig dårligere på disse testene. Personene som jobbet 5 dager eller mer i uken hadde mindre utholdenhet og ble mer stresset på disse testene enn hva som var tilfellet for de som jobbet mindre.

– Arbeid kan være et tveegget sverd, sier Colin McKenzie som jobber som professor på Keio University og deltok i denne forskningen.

– Jobb kan stimulere hjerneaktivitet, men på den andre siden kan lange arbeidsdager føre til slitenhet og stress, som kan skade kognitive funksjoner i hjernen.

Hva synes du om å bare jobbe tre dager i uken etter fylte 40 år? Del om du er for! 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Fembarnsmoren la inn totalforbud mot skjerm. Resultatet ble helt annet enn forventet

Bekrefter: Ny sesong av den populære danske serien er under innspilling