Hjem Forskning Forskning: Mobbing gir like store senskader som vold

Forskning: Mobbing gir like store senskader som vold

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Mobbing på skolen kan sette spor langt inn i voksenlivet.

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som nylig ble publisert i «European Journal of Psychotraumatology», viser ifølge Aftenposten at den vonde opplevelsen av å bli mobbet kan skape psykososiale problemer i ung voksen alder – faktisk i like stor grad som det å ha blitt utsatt for vold. Dette gjelder også barn som vokser opp i trygge familier.

Forskerne tok utgangspunkt i mobbing som hadde foregått over lengre tid og som personene ikke klarte å forsvare seg mot. Studien, som har tittelen «Skammens rolle i forholdet mellom mobbing i barndom og psykososial tilpasning som ung voksen» , viser blant annet at både mobbing og vold i oppveksten øker risikoen vesentlig for psykososiale problemer i voksen alder som psykologisk stress, problemer i sosiale relasjoner og nedsatt funksjon i studier/arbeid, i fritid og i hjemmet.

– Mobbing kan ha like alvorlige langtidskonsekvenser som vold. Negative konsekvenser av mobbing er ikke begrenset til psykiske helseproblemer, men gjelder også sosial tilpasning og funksjonsproblemer, sier seniorforsker Ida Frugård Strøm ved NKVTS til avisen.

Hun legger til at mobbing på skolen kan sette spor langt inn i voksenlivet, og i like stor grad for barn som ikke har opplevd annen vold.

Langsiktige problemer

I studien har forskerteamet ønsket å få frem hva det er med mobbing som bidrar til langsiktige problemer.

– Studien viser at skamfølelsen hemmer dem senere i livet. Mobbing er ofte synlig for andre og kan føles veldig ydmykende. I barne- og ungdomstiden har venner stor betydning, og til det hører også en særlig sårbarhet for å bli avvist eller plaget, sier forskeren.

Forskerteamet fant også ut at mange som blir mobbet ikke sier noe om det.

–Skam medfører negative tanker om en selv. Man vil kanskje skjule mobbingen, men det er ikke bra å bære byrden selv. Skolen må tilrettelegge et miljø som tillater personer å åpne opp og fortelle om mobbing uten å bli dømt. Fokus må rettes mot de sosiale relasjonene eller klasse/skolemiljøet, der makten til mobbingen ligger, og ikke mot den som har blitt utsatt, sier Ida Frugård Strøm.

Professor Christina Salmivalli ved Turku universitet i Finland sier at noe av det mest traumatiske ved å bli mobbet er at ingen ser ut til å bry seg.

– Hvordan du forklarer deg selv hvorfor akkurat du mobbes påvirker hvor store traumene blir, uttaler Salmivalli.

LES OGSÅ:

Tags:
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com