in

Forskning tyder på at det å være gift faktisk har en god effekt på forholdet

Personer som lever i et parforhold lever, på gruppenivå, friskere, lykkeligere og lengre enn de som ikke gjør det. Aller best har de gifte det.

Forskning tyder på at det å være gift faktisk har en god effekt på forholdet.

– Generelt ser det ut som om parforhold blir sterkere av å gå over fra samboerskap til ekteskap, men kanskje enda mer om de går direkte til ekteskap, sier familieterapeut og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Rune Zahl-Olsen, til Nettavisen.


Det som gjør forholdet sterkere som gift er imidlertid gjerne forpliktelsen, og den kommer til uttrykk, og fungerer, på forskjellig vis:

– Det at begge er enige om at det er et varig forhold de ønsker seg, skaper en ro og trygghet som er viktig for et godt parforhold. Det er nok også derfor de aller fleste som får barn sammen velger å gifte seg, sier Zahl-Olsen.

Samtidig er bryllup en stor fest, der man viser alle andre at man er to og signaliserer til andre potensielle interessenter at «vi to er opptatt.»

Man må selvsagt ikke gifte seg for å ha det bra sammen i et livslangt forhold.

– Når det gjelder forskjell i oppløsningsrisiko så er den størst de første årene og jo lenger et samboerskap varer jo mer likt et ekteskap vil det være. Noe som jo er logisk, for selv om de ikke har lovet hverandre troskap, så har de vist det i mange år, sier Zahl-Pedersen.

Personer i parforhold kommer oftere bedre ut både i forhold til helse og lykke og livslengde enn desom ikke lever i parforhold.

– Langs de fleste dimensjoner av livskvalitet i dag, så har du de som er gift, de som er samboere, de som har kjæreste og så de som er enslige, sier lykkeforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Forskjellene mellom samboende og gifte er svært små sier lykkeforskeren, men de som lever i et ekteskap har det altså enda litt bedre enn ugifte.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Morgenrutinen din påvirker om du er opplagt neste morgen

familie

Dette topper listen over hva foreldre bekymrer seg for