lørdag, september 26, 2020

Ny forskning viser at virus kan bidra til å helbrede aggressiv kreft – nytt håp for pasientene

Mest lest nå

En fersk studie viser at en kombinasjon av immunterapi og et virus sannsynligvis kan helbrede aggressiv brystkreft.

Gjennombruddet kom da forskerne klarte å helbrede 90% av tilfellene hos mus i laboratoriet, og nå er de optimistiske i forhold til å finne en kur mot sykdommen.

Det er imidlertid avgjørende hvor hurtig man oppdager sykdommen og jo tidligere i sykdomsforløpet man oppdager den, jo større er mulighetene for å overleve.


Undersøkelsen, som ble utført av forskere ved Ottawa University, fant i en tilsvarende studie ut at en injeksjon av et spesielt virus også hadde positiv effekt på aggressiv svulst på hjernen.

Dr Marie-Claude Bourgeois-Daigneault, som ledet det kanadiske studiet er full av forhåpninger til resultatene, dersom de også kan tillegges mennesker.

– Det var utrolig spennende å se at vi faktisk klarte å kurere kreften hos nesten alle de syke musene våre, også de med kreftsykdommer som normalt er svært resistente mot immunterapi, forteller hun til Daily Mail.

Det estimeres at rundt 15% av alle former for brystkreft er «trippel-negativ» som er en noe hissigere form for brystkreft, men det anslås samtidig at dødstallene er større.

– Det er grunn til å tro det er de samme mekanismene i forbindelse med brystkreft hos mennesker som hos mus, men det krever betraktelig mer forskning før vi kan iverksette denne type terapi hos mennesker, sier Bourgeois-Daigneault.

Studien, som opprinnelig ble publisert i Science Translation Medicine, føyer seg inn i rekken av gode argumenter for fordelene ved å bruke denne form for immunterapi.

Alle musene var i utgangspunktet resistente mot kontrollpunktsinhibitoren som blokkerer de proteinene som hindrer kreftcellene i å utvikle seg, men separate forsøk viste at et onkolytisk virus kalt «Maraba» påvirket immunsystemet så mye at det bidro i nedbrytningen av kreftcellene. Ikke nok til å påvirke overlevelsesprosenten alene, men i kombinasjon med inhibitoren herdet det musene nok til å øke immunforsvaret hos mellom 60 og 90 prosent av dem. Til sammenligning var tallene tidligere 0 prosent for helbredelse(!) og mellom 20 og 30 prosent ved virusbehandling.

Mest effektiv er trolig den behandlingen der viruset blir brukt før eventuelle operasjoner, og kjemoterapi i etterkant.

Dr. John Bell, medforfatter av undersøkelsen, forteller i en kommentar at der immunsystemet hele tiden leter etter nye måter å eliminere kreftceller på, vil kreftcellene hele tiden komme opp med nye teknikker for å unngå å bli oppdaget. Men straks man infiserer en kreftcelle med et virus, vil immunforsvaret automatisk vite hvor denne er – det ligger i systemets natur – og dermed kan immunforsvaret lettere håndtere dem.

Denne teknikken er imidlertid ikke alltid nok, men hvis man tilfører inhibitorer etter viruset vil dette utløse en form for «alarm» og immunforsvaret vil reagere på dette. Man simulerer et slags sykdomsutbrudd, om man vil.

Kan helbrede svulst i hjernen

En sideeffekt av studiet viser at hvis man tilfører reovirus direkte inn i blodomløpet vil dette kunne ha en positivt virkning på blant annet svulst i hjernen. Disse virusene kan i ytterste konsekvens bryte gjennom den naturlige «barrieren» som er mellom blodomløpet og hjernecellene og dermed starte nedbrytingen av eventuelle kreftceller som befinnre seg i hjernen.

Samtidig vil viruset «skru på» immunsystemet betraktelig tidligere i forløpet slik at den senere behandlingen også blir mer effektiv. Den eneste påviste bivirkningen så langt ved denne type behandling er en influensaliknende tilstand, men inntil videre skal prosjektet underlegges mer forskning før studiene frigis.

Funnene så langt er gjort av forskere ved Leeds University og The Institute of Cancer Research i London, og er publisert i Science Translational Medicine.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter