Julie Wilson er en fotograf som livnærer seg på å ta bilder av mennesker i lykkelige situasjoner.

Men Julie har selv opplevd at ikke alle mennesker kommer like lett til lykken. Hun vokste opp med en lillesøster, Diana, som hadde Downs syndrom. Hun har sett hvor uendelig mye glede alle barn kan gi, uavhengig av diagnose, men at mange mennesker kan være fordomsfulle ovenfor barn med funksjonshemminger.

På grunn av sin oppvekst med Diana, valgte Julie Wilson å lage en bildeserie av lykkelige barn med Downs syndrom. Bildene skal vise at alle barn er like mye verdt, og har like mye rett til glede i livet, uansett hvordan man ser ut eller hvilke diagnose man har eller ikke har.

Søsteren til Julie Wilson døde bare fire år gammel. Hun døde på grunn av en hjertefeil, mennesker med Downs syndrom har økt sjanse for å få hjertesykdommer.

Hjerteproblemene til Diana ble avdekket allerede da hun var to år. Legene mente at hun maks kom til å leve til hun fylte tre, men hun fikk «ett ekstra» år sammen med en familie som elsket henne.

Er det noe mennesker med Downs syndrom ikke mangler, er det evnen til å se positivt på ting og spre glede rundt seg.

Julie ønsker å rette fokus mot denne gruppen, og formidle til verden at alle har like mye rett på respekt og anerkjennelse.

Hun håper at disse bildene kan være med å spre nettopp det budskapet.

Vi elsket denne bildeserien og oppfordrer deg til å DELE saken videre på Facebook dersom du satt pris på dette!