Hjem Nyheter Frelsesarmeen slår alarm om psykisk helse: Folk får ikke sove og har mindre fremtidstro

Frelsesarmeen slår alarm om psykisk helse: Folk får ikke sove og har mindre fremtidstro

Folk som nå sliter med å få endene til å møtes sover mindre, er mer ensomme og har mindre tro på fremtiden. Nå slår Frelsesarmeen alarm om folks psykiske helse. 

Nær 1 av 4 nordmenn svarer i en ny undersøkelse Opinion har gjort for Frelsesarmeen at økonomien er ganske eller svært utfordrende – det går også hardt utover psyken.   

– Mange av disse menneskene treffer våre folk hver eneste dag rundt omkring i landet. Det er også personer som sliter med angst, depresjon og med å finne mening i tilværelsen. Den økonomiske krisen mange opplever har også blitt en utfordring for folks psykiske helse, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen.  

Av de som nå sliter med å få det til å gå rundt har 8 av 10 opplevd indre uro og nervøsitet på grunn av sin økonomiske situasjon. 

– Vi ser spesielt at mange foreldre kommer til oss og har utfordringer med sin psykiske helse fordi de ikke får hverdagen til å gå rundt. Dette påvirker også barna. Dessverre kan barn i lavinntektsfamilier bli mer isolert enn andre barn. Frelsesarmeen har ulike tilbud og aktiviteter som skal forhindre utenforskap, sier Herikstad.

7 av 10 svarer at de har opplevd håpløshet og mangel på tro på fremtiden det siste halve året. I hele befolkningen svarer nær 3 av 10 det samme.  

Mindre søvn – mer skam  

Det er også stadig flere nordmenn som sliter med å få sove på grunn av sin økonomiske situasjon.  

Da Frelsesarmeen spurte om dette før sommeren svarte 1 av 5 nordmenn at de flere ganger den siste tiden hadde vært søvnløse på grunn av sin økonomiske situasjon. Nå svarer 1 av 4 det samme.  

Blant de som sliter økonomisk er det hele 66 prosent som har opplevd søvnløshet på grunn av økonomiske bekymringer, og mange oppgir at det skjer ganske eller svært ofte. Enda flere svarer at de har blitt nedstemt av sin økonomiske situasjon.  

– Nå er det viktig å være et medmenneske, prøve å se din neste og få de til å oppsøke profesjonell hjelp om nødvendig, sier Herikstad.  

Ensomhet 

Dårlig økonomi er også forbundet med skam og utenforskap. Over halvparten av de som nå har utfordrende økonomi, svarer at det har ført til utenforskap, skam og skyldfølelse. 

8 av 10 sier de har droppet sosiale aktiviteter og/eller fritidsaktiviteter og flertallet har følt seg ensomme.  

– Dette overrasker oss dessverre ikke. Vi vet at ensomhet, utenforskap og kronisk stress henger sammen med økonomisk situasjon. Det er veldig fint at mange nå stiller opp for hverandre. Vi vil gjøre det vi kan der vi er til stede og håper helsevesenet gjør det samme for alle de som nå trenger ulik form for helsehjelp. Fra før vet vi også at 61 prosent av de som sliter økonomisk nå dropper å oppsøke helsehjelp som lege og tannlege, avslutter Herikstad.  

Frelsesarmeen har omlag 300 enheter rundt omkring i Norge. En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet, rusavhengighet, de som sitter i fengsel, de som er utsatt for omsorgssvikt, ofre for menneskehandel,  psykisk syke, pårørende, arbeidsledige og arbeidsinnvandrere.

Undersøkelsen fra Opinion ble utført i uke 34 og 35 blant et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.  

Dropper mat på grunn av pengemangel

Omtrent samtidig som Frelsesarmeen kommer med sin rapport, ble det også sluppet en ny Sifo-rapport. Den viser at mange sliter.

 Og resultatene viser at de som har minst, sliter mest. Faktisk dropper to av tre i den mest utsatte gruppen måltider på grunn av pengemangel.

– Vi er særlig bekymret for de 150 000 husholdene som befinner seg på det laveste trygghetsnivået, sier forsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo, og legger til:

– Det er fortsatt et stort behov for kraftige og målrettede tiltak, både på kort sikt og for å motvirke langtidsvirkningene av dyrtiden. Det er ikke over ennå.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com