Hjem Helse Fullt på akuttmottak: Unødvendig mange kan bli alvorlig syke uten oppfriskingsdose

Fullt på akuttmottak: Unødvendig mange kan bli alvorlig syke uten oppfriskingsdose

Akuttmottaket på Akershus universitetssykehus (Ahus) er fullt, delvis på grunn av mange kronisk syke covid-pasienter. FHI gjentar nå oppfordringen om at eldre og personer i risikogruppene bør vaksinere seg nå.

Det er VG som melder om at akuttmottaket på Ahus sliter med å finne fysisk plass til pasientene. De skriver videre at akuttmottakets ledelse erkjenner at situasjonen er vanskelig og har iverksatt flere tiltak.

– Til tider er det vanskelig å finne fysisk plass til alle pasientene i akuttmottaket. Pasientene blir liggende så lenge i mottak at dette kan gå utover faste medisiner pasienten står på fra før. Sykepleierne må hele tiden ta seg av nye, dårlige pasienter som kommer inn, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne, Berit Langset, til avisa.

Over 12.000 personer ble innlagt på sykehus på grunn av influensa- eller koronasykdom det siste året. Samtidig har antall personer som tar influensavaksine gått ned. Det bekymrer Folkehelseinstituttet (FHI).

Influensaen var tilbake med full styrke forrige sesong, med en tidlig epidemitopp i uke 52 i fjor og to mindre topper senere på vinteren. 5.500 personer ble innlagt på sykehus fra uke 40 og frem til nå. I tillegg opplevde vi tre smittetopper med koronasykdom, med mer enn 6.700 innlagte fra uke 40 i fjor og frem til uke 38 i år.

– Det høye antallet innleggelser gir en stor belastning på helsetjenesten, og kan få alvorlig utfall for de som blir syke, sa smitteverndirektør Trygve Ottersen ved FHI i en pressemelding fra FHI i medio oktober.

Nå går FHI igjen ut og oppfordrer folk til å vaksinere seg.

Tall fra FHIs overvåking viser en økende forekomst av covid-19 og influensa, og en klar økning i antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19.

– Vi er bekymret for at for få i risikogruppene er vaksinert. FHIs overvåking tyder på at forekomsten av covid-19 og influensa øker. Vi ser en økende trend i de fleste overvåkingskildene våre, sier Ottersen.

Han mener økningen kan bety en tidlig begynnelse på vinterens utbrudd.  

Overvåkingstallene viser en markant økning i sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19, fra 287 innleggelser i uke 42 til 397 innleggelser i uke 43. Samtidig er det en tydelig økning i sykehusinnlegger som følge av influensa, fra 15 innleggelser i uke 42 til 35 innleggelser i uke 43. 

– Vi er bekymret for at for få i risikogruppene for covid-19 og influensa er vaksinert per nå. Dersom trenden fortsetter og gir et tidlig utbrudd av luftveisinfeksjoner, kan unødvendig mange bli alvorlig syke,  antall sykehusinnleggelser kan derfor bli unødig høyt og legge stort press på behandlingskapasiteten, sier Ottersen. 

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com