Hjem Nyheter Gjerdrumutvalget: Vil bruke 1,5 milliarder til flom- og skredsikring

Gjerdrumutvalget: Vil bruke 1,5 milliarder til flom- og skredsikring

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Gjerdrumutvalget har lagt frem sin utredning om forebygging av kvikkleireskred.

– Utvalget har gjort et solid og grundig arbeid. Vi skal nå sette oss inn i forslagene i rapporten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

I utvalgets rapport foreslås det blant annet en ny naturskadesikringslov. 

– NVE har tidligere foreslått å klargjøre ansvaret for sikring mot naturfare. Vi er glade for at utvalget følger dette opp, sier Lund. Vi er også glad for at utvalget støtter vårt tidligere forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser.

Utvalget foreslår at NVEs bevilgninger til sikring mot flom og skred økes fra 300 millioner til 1,5 milliarder hvert år.

– Vi vil fortsette vårt arbeid med kartlegging og sikringstiltak innenfor de rammene som til enhver tid blir bevilget, avslutter Lund.

NVE er godt i gang med å bistå Gjerdrum kommune med å sikre området etter kvikkleireskredet i 2020. NVE har tidligere levert en rapport om de hydrometeorologiske forholdene i forkant av skredet og bidratt med fagpersoner inn i sekretariet til Gjerdrumutvalget.

Todelt oppdrag

På bakgrunn av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 satte regjeringen 5. februar 2021 ned et offentlig ekspertutvalg.

Utvalgets mandat var todelt: De skulle først undersøke årsakene til skredet. Dernest skulle utvalget gi sine vurderinger og anbefalinger for forvaltningen av kvikkleirerisiko i Norge.

Årsaken til skredet

I den første delen av utredningen som Gjerdrumutvalget la frem i 2021, konkluderte de med at årsakene til skredet var erosjon i en bekk som gjorde at stabiliteten i en bratt skråning ble så redusert at den ikke tålte den våte høsten 2020.

Tremånedersperioden før skredet var den våteste siden 2000.

– I sum finner utvalget at den våte og uvanlig milde høsten, med tilførsel av mye vann i bakken i månedene før skredet, mest sannsynlig er den direkte utløsende faktoren for skredet som startet med én eller flere små utglidninger langs Tistilbekkens østside, i skråningen nedenfor Holmen. At dette ikke skjedde i 2000, men kunne skje i 2020, er etter utvalgets oppfatning et resultat av at erosjon i mellomtiden hadde redusert stabiliteten i skråningen og marginen mot skred, skriver de i rapporten.

Tags:
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com