in ,

Gladnyhet : Får millioner til forskning på Alzheimers – skal jobbe mot en kur

alzheimers

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir nemlig 22,5 millioner kroner til et nasjonalt senter som skal jobbe for å løse Alzeimers-gåten.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil trolig antallet personer med sykdommen mer enn dobles i løpet av perioden fra 2015 og fram til 2050.

Å få en demensdiagnose må være en hard påkjenning. Svært mange av oss har et forhold til en eller annen type demens. Enten det er venner eller egen familie som er rammet.
Det er vanskelig å se på at en man er glad i forandrer seg. Glemmer. Mister evnene sine. Ikke minst må det være vanskelig for den det faktisk gjelder, når man begynner å merke at ting ikke er som det skal, når man oppdager at sykdommen begynner å endre deg.


Konsekvenser 

Mennesker som får demens lider ikke bare tapet av kognitive og motoriske funksjoner. Psykiske problemer som angst, vrangforestillinger og depresjon er ikke uvanlig. Ikke minst medfører sykdommen ofte store problemer for de pårørende. Folkehelseinstituttet opplyser at det i dag finnes rundt 300 000 nære pårørende til demenssyke i Norge. Og når man, som nevnt, regner med at antall personer med demens vil dobles innen 2050, vil det også si at antallet pårørende minst vil dobles.

Ord fra en pårørende

Rune Samdal var 59 år da konen Kirsten fikk en demensdiagnose. Symptomene meldte seg mange år tidligere. Han har fulgt ektefellen tett gjennom hele sykdomsforløpet så langt. Med bakgrunn i sin erfaring har han engasjert seg i arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet til dem som får sykdommen. I dag er han ansatt i deltidsstilling som medforsker ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitet i Bergen. Tidligere i år fikk han tildelt «Omsorgsprisen for 2018» for sitt engasjement.

Samdal holder blant annet foredrag for studenter, helsepersonell og andre pårørende. Han forteller om sine erfaringer, og har meninger om hvordan både den syke og pårørende best kan hjelpes.

Til Sosialnytt forteller Rune Samdal:

«Da Kirsten fikk diagnosen ble vi fort enige om at det viktigste for oss var å fortsette å leve så normalt som mulig. Kirsten skulle bli boende hjemme så lenge som mulig, og jeg skulle fortsette i jobben min. Vi etterspurte tjenester fra kommunen som kunne understøtte våre ønsker. Noen offentlige tilbud, som for eksempel dagaktivitetssenter, ble svært godt mottatt. Andre former for helsehjelp, som for eksempel døgnavlastningstilbud, førte til frustrasjon og tårer.

For meg fremstod tilbudet den gang i stor grad som «hyllevare», standardiserte tjenester.  Mulighetene for tilpasning til individuelle behov var begrenset Jeg følte at jeg brukte mye unødig energi i min dialog med den enheten i kommunen som tildelte tjenestene.

Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin gjennomføres i disse dager en omfattende studie, [email protected]., hvor deltakerne, personer som nylig har fått en demensdiagnose og deres nærmeste pårørende, inviteres inn i en prosess hvor de blir bedre i stand til å definere sine egne problemer og finne løsningene på problemene i fellesskap med kompetent helsepersonell. Dersom vi hadde hatt muligheten til å delta i et slikt forskningsprosjekt da vi var i en slik fase av sykdomsutviklingen, er jeg sikker på at det hadde vært til stor hjelp for oss.»

Får millioner til nytt senter

Kavli-instituttet har lenge jobbet for å fremskaffe midler til å forske mer på Alzheimers og klare å løse gåten. Nå får de endelig muligheten, det skriver NRK.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir nemlig 22,5 millioner kroner til et nasjonalt senter.

– Vi har ikke hatt mulighet til å føre forskningen vår over på pasienter – til å ta skrittet hele veien fra labbenken til sengeposten. Det er vi nå i stand til. Vi synes det er en stor lettelse, sier Edvard Moser til NRK.

Se dette innlegget på Instagram

Discuss healthcare with a Nobel Prize Laureate? ✅ #repost @michael_nmc ・・・ Re-posting from my boss, Prasanth Manghat's LinkedIn page. It was a tremendous honor meeting Nobel Prize laureate Prof. Edvard I. Moser @ NMC Royal Hospital in Khalifa City, Abu Dhabi I am glad to welcome Prof. Edvard I. Moser, a Nobel Laureate (2014) in the field of Medicine, as the Chair of Research and Innovation at NMC Health Plc. Having dedicated his life to research and innovation, Prof Moser was recognised for developing what is known as the brain’s “GPS system,” that allows the brain to navigate an individual from one place to the other. This is no less than a moment of a lifetime as it was my great honor to welcome Prof Moser into our NMC family. We are excited to have him at the dawn of our journey into Research and Innovation, paving way for the future of healthcare. #NobelPrize #EdvardMoser #TheNobelPrize #Nobel #NobelLaureate #Physiology #Medicine #Cells #Brain #Neurology #NMCHealthcare #NMCHealth #Healthcare #Medical #Medicine #AbuDhabi #UAE #Norway #Welcome #NewAddition #Professor #Chair #Research #Innovation

Et innlegg delt av Michael Davis (@dubaimiguel)


Det er Moser som skal lede K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom i Trondheim. Nå skal de samle alle de fremste forskerne for å fremskaffe en kur mot den lumske sykdommen.

Moser forteller til NRK at man de siste årene har hatt feil tilnærming til forskning på Alzheimer.

– Det vi ønsker i senteret vi nå får starte, er å gå til det hjerneområdet og finne ut hva som går galt. Å ta ondet ved roten, sier han.

Dette var gode nyheter! Alt for mange rammes av Alzheimer – vi ønsker forskerne i det nye senter all mulig lykke, måtte de finne en kur!

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Med hjelp av to epler lærte denne læreren elevene sine noe om mobbing

hund på teppe

Hunden Camilla ble dumpet på fortauet da familien skulle flytte. Nå nekter hun å forlate teppet sitt