Hjem Forskning Forskning: Greie sjefer er mer lønnsomme enn de autoritære

Forskning: Greie sjefer er mer lønnsomme enn de autoritære

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Tradisjonelt har ledere blitt fremstilt som autoritære. Det er faktisk en lederstil som har tendens til å være dårligere for både trivsel og resultater enn den omsorgsbaserte og demokratiske lederstilen. 

Grovt sett deles lederstiler inn i den autoritære og styringsorienterte stilen, «la det skure»-stilen og den demokratiske og relasjonsorienterte stilen. Og hvilken stil lederen har, påvirker trivselen på jobben. 

All forskning at den demokratiske og relasjonsorienterte stilen, med en hyggelig og visjonær leder er bedre enn de resultatorienterte lederne som overvåker målene blant de ansatte med lupe. 

Professor Øyvind Lund Martinsen leder institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. I et foredrag, omtalt av Forskning.no, er Lund Martinsen klar på at ledere bør legge hovedvekten på å være relasjonsorienterte – og gjerne med en dæsj visjonær endringsorientering.

sjef
«Snille» sjefer gjør det best. Foto: Canva

Rettferdig lederskap er helsefremmende

Ledere som styrer bedriften etter produksjonskrav og resultatoppnåelse, er ofte på kollisjonskurs med moderne ansatte, og virker ofte mot sin hensikt. Han påpeker at arbeidslivet har endret seg mye de siste 50 årene, og ansatte er opptatt av hvordan kollegene og sjefen er. Som ansatt idag forventer man også å få bruke kompetansen sin, og man forventer utviklingsmuligheter. 

– Studier blant norske ansatte viser at en tredel gir sin nærmeste leder strykkarakter. Og en femdel av lederne innrømmer at de ikke bruker tid på ledelse, sier professor Øyvind Lund Martinsen ifølge Forskning.no. 

I denne relasjonsorienterte stilen, som Lund Martinsen trekker frem som den klart beste, har lederne omtanke for medarbeiderne. De er vennlig og støttende, og de legger til rette for at medarbeiderne kan utvikle seg. 

I en artikkel publisert på BIs nettsider skriver førsteamanuensis Torhild Anita Sørengaard at støttende og rettferdig lederatferd faktisk kan være helsefremmende i seg selv. En studie fra Handelshøyskolen BI undersøkte arbeidsforholdene til norske politiansatte. Det viste seg at de som opplevde høy grad av støtte og rettferdig behandling fra sin nærmeste leder, rapporterte færre symptomer på utbrenthet og søvnplager. Spesielt utbrenthet, definert som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, var lavere hos de som oppga at lederen var støttende og behandlet de rettferdig.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com