Hjem Forskning Halvparten av den norske befolkningen har en blodtype som er forbundet med økt fare for hjerneslag

Halvparten av den norske befolkningen har en blodtype som er forbundet med økt fare for hjerneslag

En ny studie viser at blodtypen din sier noe om hvilken risiko du har for å få hjerneslag i ung alder.

Hjerneslag kan ramme når som helst i livet, og også barn og unge kan få slag, selv om det ifølge Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) forekommer sjelden.

For de fleste som får slag i ung alder, er det bakenforliggende årsaker som medfødte misdannelser på blodårer i hjernen, medfødt hjertesykdom, medfødte eller oppståtte sykdommer som kan gi risiko for blodpropper og blødning, infeksjonssykdommer, kreft/svulst i hjernen eller skader som følge av ulykker.

Nå har forskere fra University of Maryland Medical Center presentert funnene fra en ny studie. Forskningen som også omtales av VG er publisert i det anerkjente tidsskriftet Neurology.

Forskerne peker på at stadig flere yngre personer under 60 rammes av hjerneslag, samtidig er det lite eksisterende forskning på området.

De har gjort en analyse av 48 andre studier som samlet sett inkluderer 17.000 slagpasienter og 600.000 friske. Her har de studert om det kan være en sammenheng med om man har blodtype A, AB, B eller 0. 

Hovedfunnet i studien er at de som har blodtype A har 16 prosent høyere risiko for hjerneslag i yngre alder, mens de som har blodtype 0 har 12 prosent lavere risiko enn de andre blodtypene for å få slag.

For hjerneslag både tidlig og senere i livet var det også en viss høyere risiko for personer med blodtype B.

Omtrent 48 prosent av den norske befolkningen har blodtype A, 40 prosent har blodtype 0, 8 prosent har B og 4 prosent har AB, ifølge NHI.

– I vår metaanalyse så vi på folks genetiske profiler, og fant sammenheng mellom blodtype og risiko for slag i yngre alder. Sammenhengen mellom blodtype og slag i senere år, var mye svakere, sier hovedforfatter og professor i medisin, Braxton D. Mitchell ved University of Maryland Medical Center i en e-post til VG.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com