Hjem Helse Har du fått juleferien ødelagt av karantene? Mange lurer på om de da kan få fri senere

Har du fått juleferien ødelagt av karantene? Mange lurer på om de da kan få fri senere

Dersom du blir syk i ferien, kan du etter bestemte vilkår ha rett til å ta ferien på nytt senere – såkalt utsatt ferie.

Hvis du skal ha rett på betalt i den utsatte ferien, må du i såfall fylle vilkårene for retten til sykepenger i den opprinnelige ferien.

– Vi har i det siste fått svært mange spørsmål fra arbeidsgivere som lurer på om ansatte etter dette regelverket kan kreve å få utsatt ferie på bakgrunn av at de er satt i smittevernkarantene i ferien, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm i Simployer som leverer et Human Resource Management-system for bedrifter.

Og det er kanskje ikke så rart at mange lurer på det. I 2021 fikk foreldre dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. 

Gir ikke rett til utsatt ferie

At spørsmålet blir stilt er kanskje naturlig, siden ansatte vil ha rett til sykepenger dersom de ikke kan møte på jobb på grunn av karantene når de ikke har ferie.

– Likevel er det ikke slik at ansatte har krav på ny ferie senere, selv om de får ferien ødelagt av karantene. Vilkåret for utsatt ferie etter ferieloven er at den ansatte er helt arbeidsufør, og det vil ikke være oppfylt i en karantenesituasjon der den ansatte ikke selv er syk, sier Brostrøm i Simployer.

Han understreker at dersom den ansatte faktisk er helt arbeidsufør som følge av koronasykdom, vil vilkårene for rett til utsatt ferie kunne være oppfylt.

Dette er kravene for utsatt ferie ved sykdom

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt, altså 100 prosent sykemeldt, forklarer Arbeidstilsynet

Hvis du blir sykmeldt i ferien kan du kreve feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag. 

Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas.

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com