in ,

Har du sjekket skattemeldingen? 3 av 4 ligger an til å få penger igjen

Sparegris foto: Pixabay

Skattemeldingen er nå sendt ut til fem millioner personer, og flertallet har en hyggelig overraskelse i vente.

Samtlige lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende skal nå ha mottatt skattemeldingen. Dette melder Skatteetaten i en pressemelding.

– Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i meldingen.

Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Det vil være informasjon som du selv må fylle inn, for eksempel om fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningen er korrekte.

3 av 4 får tilbake penger

Tallene viser at mange har betalt litt for mye skatt gjennom 2020. Den foreløpige skatteberegningen viser at 3 av 4 lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt til gode.

2,7 millioner skattytere får tilbake til sammen 32,4 milliarder kroner. I snitt er dette 12 000 kroner tilbake på skatten.

Samtidig viser de foreløpige tallene at 1 av 4 har betalt inn for lite skatt i løpet av 2020. Én million personer får restskatt på til sammen 24,3 milliarder kroner, ifølge Skatteetatens foreløpige tall.

Det er rundt 180 000 flere personer med restskatt enn i fjor.

Den vanligste årsaken til at du får penger igjen, eller restskatt å betale, er at privatøkonomien din i 2020 ikke ble nøyaktig det samme som beregningene i skattekortet.

Reisefradraget ikke fylt ut i år

Skattekortet bestemmer hvor mye skatt som blir trukket av inntekten din på forskudd, gjennom hele året.

– Mange er flinke til å justere skattekortet gjennom året når de får økonomiske endringer, men ikke alle gjør det. Det er lurt å sjekke skattemeldingen nøye nå, blant annet for å sikre at du ikke ender opp med å ha betalt for mye, sier skattedirektøren.

Lavere fradrag for både lånerenter og reisevei til arbeid kan være en årsak til at noen betalte for lite skatt i 2020 og har endt opp med restskatt.

I år har heller ingen fått utfylt fradrag for reisevei mellom hjem og arbeidssted i skattemeldingen, dette fordi færre arbeidstakere reiste til arbeidsplassen enn vanlig i 2020.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Erna Solberg

Erna: Gjenåpning i fire trinn – dette er planen

kvinne

Min drøm er lastet med godhet, glede og lykke