in

Helse Vest: Ingen friske, fullvaksinerte personer på respirator

Stig Gjerde er leiar av Regionalt intensivnettverk i Helse Vest og seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen.

I november og desember 2021 har det ikke vært noen friske, fullvaksinerte pasienter som har trengt respiratorbehandling for covid-19 ved intensivavdelingene på sykehusene i Helse Vest. Det viser nye tall.

Under åtte prosent av voksne i Norge er ikke vaksinerte mot covid-19. Samtidig viser nye tall at denne gruppa er overrepresentert blant de sykeste på intensivavdelingene på sykehusa i Helse Vest.

I november og desember 2021 var 27 av 38 pasienter (71 prosent), som måtte ha respiratorbehandling på intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Stavanger og Haraldsplass Diakonale Sykehus, uvaksinerte.


Elleve pasienter (29 prosent) var vaksinerte. Av de var åtte pasienter (21 prosent) immunsupprimerte, og de siste tre pasientene (åtte prosent) hadde risikofaktorer for å utvikle alvorlig covid-19 sjukdom.

– Dette viser at vaksinen gir svært godt vern mot å bli alvorlig syk og havne på respirator ved en intensivavdeling. De eneste som ikke oppnår det gode vaksinevernet, er stort sett de immunsupprimerte pasientene, sier Stig Gjerde, leder av Regionalt intensivnettverk i Helse Vest og seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssykehus.

Immunsupprimert vil i denne sammenhengen si pasienter som får immundempende behandling på grunn av annen sykdom, har tatt vaksinen men der kroppen ikke har respondert tilstrekkelig på den.

Til sammen har 38 pasienter blitt behandlet med invasiv respirator på sykehusene i Helse Vest i november og desember.

​Ingen friske og fullvaksinerte trengde respirator

Regionalt intensivnettverk ble startet da pandemien kom til Norge og er ett nettverk som består av alle intensivavdelingene i Helse Vest.

Nettverket har nå samlet inn tall fra  intensivavdelingene for november og desember 2021. Tallene omfatter kun intuberte pasienter, det vil si pasienter som er behandlet med invasiv respiratorstøtte – og utgjør de aller dårligste pasientene. Pasienter som har fått respiratorstøtte via maske (som NIV eller CPAP) er ikke talt med her.

– ​Vi ser av tallene at det ikke har vært noen friske og vaksinerte personer som har trengt respiratorbehandling for covid-19 ved sykehusene i vest i disse månedene. Same tendens ser vi for januar, sier Gjerde.

– Ta vaksinen

Med utgangspunkt i tallene er det enkelt for Gjerde å oppfordre folk til å ta vaksinen.

– Tallene viser at vaksinen er avgjørende. Vi opplever at folk trolig tar avgjørelsen om ikke å vaksinere seg på feil faktagrunnlag. Når uvaksinerte får vite realitetene og fakta, så ville de kanskje blitt vaksinerte likevel. Derfor oppfordrer vi alle som har mulighet til å vaksinere seg til å gjøre det, avslutter Gjerde.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Thomas Alsgaards herlige gave fra kona på 50-årsdagen: «Den beste gaven!»

Saftige, grove amerikanske pannekaker