mandag, september 27, 2021

Helsesystem versus helhetlig helsehjelp

Mest lest nå

Det er godt og nødvendig at vi har et offentlig helsesystem. Det er ikke gratis, for vi betaler alle skatt hver dag for at vi skal ha dette systemet. Systemet er ikke godt nok, og bør stadig bli bedre. I dette systemet ble jeg senest i forrige uke utsatt for en spesiell situasjon da de tok feil pasient, så helt i vater er de ikke i denne “angst psykosen” som Covid19 i alle fall er.  

Det er helt nødvendig at vi har frie og ikke styrte helse hjelpere i private klinikker slik at vi kan få annen type hjelp som satser mer på ressursene som er i mennesket og naturen. For vår trygghet så er det helt nødvendig at vi kan være kritiske til alt, og at forskning og funn som erstatter gammel kunnskap blir tatt på alvor. 


Det er en svært stor andel som benytter naturmedisinske, alternative og helhetlige behandlingsformer og psykoterapier. Vi er mange som stoler mer på at vi kan finne ut av oss selv gjennom fordypning, enn via medisin som skaper fortrengning. Vi er ikke spesielt godt skolert psykologisk og mentalt, og derfor er det mange som både personlig og profesjonelt har stor nytte av mental trening, psykoterapi og andre tilnærminger for hele seg. Derfor har jeg bygd opp en helhetsklinikk: Bergen Helhetsklinikk As består i dag av en eiergruppe, og vi jobber sammen for å hjelpe våre klienter best mulig. 

Det er dessverre unikt, for det er ikke så veldig mye samarbeid på tvers av avdelingene på sykehusene, noe jeg har sett stygge eksempler på over tid. Jeg er stolt av Bergen Helhetsklinikk As, hvor det jobber svært erfarne og dyktige fagfolk som ikke har samvittighet til å jobbe i det offentlige systemet lenger. De er dedikerte, utholdende og de elsker mennesker, og ønsker alltid det beste for dem. Derfor gjør de sitt ytterste for dem, og bare det som skjer i slike menneskelige møter kan åpne opp for nok håp, motivasjon og bevissthet som gir verdifull forsterkning til hvordan klienten får det videre i livet sitt. Og dette er bare det første møtet… 

Vi vil så gjerne hjelpe andre, for vi er helhjertede hjelpere og vi elsker jobben vår. Mens offentlig ansatte helsearbeidere går til en arbeidsplass som er finansiert av staten, går vi til en arbeidsplass vi må drifte selv. Vi burde fått applaus og støtte for dette arbeidet, noe vi ikke har bedt om!  Det blir ikke lettere etter som vi stadig blir utsatt for kvelning av styresmaktene, enten det er restriksjoner i forhold til markedsføring, media er bundet til ikke å lage reportasjer om oss og nå at de legger på 25% mva kostnad for at vi skal få lov å hjelpe, og for at folk skal få hjelp. Det er ikke sjelden jeg har klienter som har gått i årevis hos psykolog, bare for å ha blitt verre. Etter noen få timer er de på beina og har funnet igjen kraften og seg selv.  

Vi skulle selvsagt vært på plass i helsesystemet, og da er det på tide at det blir laget plass for oss da, om det virkelig er hjelp som skal gis. Eller er det bare kontroll, medisin og dystre spådommer?  

Det er vel ingen som hadde benyttet seg av våre tjenester til en tusenlapp kr. timen, om det ikke virket. Dette fremmer helse, livskvalitet og det avlaster det offentlige, samtidig som det blir mulig å stå i arbeidslivet i fortsettelsen. Jeg kan ikke møte opp til en time halvmotivert og sur slik jeg stadig møter ansatte i helsesektoren, for da hadde kunden aldri kommet igjen og vårt omdømme hadde vært drept. 

“Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.”

Opprop.net

Det har lenge vært en ubalanse i forhold til makt og kontroll innen helse, der hersketeknikker, pengemakt og kontroll har belastet mulighetene til å tilby helsehjelp som faktisk er hjelp og ikke styrt av bakenforliggende motiver eller forhindret av systemets interne begrensing. 

Det er på høy tid at det beste fra begge leirer samarbeider, og at vi skaper noe nytt og bane bærende. 

I politikken sikrer vi samfunnet ved å ha flere partier fordelt på to sider. La oss skape en trygghet for liv og helse ved å ha et spekter av muligheter til å se på helsen med ulike aspekter. Det være seg privat helsetilbud og offentlig helsevesen, og jeg tenker på funksjonell medisin og den ordinære medisinen. Dessuten er det viktig at det rommer både analytisk forståelse og eksistensialistisk forståelse (altså hvordan akkurat du skal leve ditt liv for å ha det godt). Det er også viktig å skille mellom akuttmedisin, livsstilssykdom og andre medisinske fenomen. Har vi alt dette og tillater at alle formene får blomstre fritt vil vi mennesker kunne leve friskere, tryggere og rikere i forhold til både helse og livskvalitet. 

Det aller viktigste er vel livet, både at vi har et sted å leve, og ikke kverker selve boligen vår, jordkloden. Det er en grunn til at vi ikke gjør hærverk på egen bolig, altså huset vårt. Når det gjelder selve livet vårt med kropp, sinn og bevissthet, og helsen både fysisk og psykisk, så driver vi både hærverk, rovdrift og ødelegger i mer eller mindre grad. 

Jeg tok nylig noen prøver hos fastlegen, og mens jeg satt der ble jeg oppmerksom på hvor lite han brydde seg. Videre var jeg som nevnt utsatt for testing som en annen skulle hatt, der jeg måtte protestere sterkt for ikke å komme hjem med et apparat på armen som målte hjerteslag. Kvinna som skulle hatt dette hadde gått, og det var fullt kaos. Det er helt greit å gjøre feil, og jeg nevner det her for å si at jeg tenker det skjer oftere feil i det offentlige helsevesenet med den mentaliteten som råder der om dagen (større belastning på dem som er der, høyt fravær og mye konflikter og mistillit), enn det som eventuelt skjer av og til i den helhetlige medisinen. 

Videre  fikk jeg på helsenett.no tilbakemelding om noen høye verdier, og det var et fremmedord jeg måtte google (noe fastleger generelt misliker selvsagt, men som har hjulpet mange å hjelpe legen med å sette rett diagnose). Det stod om nyresvikt! Da er det noe urovekkende at legen på mine vegne skrev at det var ikke noe å bry seg om! Nei vel? Jeg hadde jo allerede på kontoret hans tenkt at han gav blanke i meg, men at han skulle skrive det også var oppsiktsvekkende. 

Ordene til en autoritet som en lege har likevel hjernevasket både meg og oss alle nok, til at vi gir blanke. Jeg vil jo ikke krisemaksimere, og placeboeffekten eller de universelle lovene om tiltrekning (likt tiltrekker likt, så de som alltid snakker om sykdom er syke), loven om å tillate (normalt stopper vi oss ofte fra hva vi har behov for) og loven om å skape en god intensjon, har gjort at jeg har valgt å kjenne meg frisk og tenke med den største selvfølgelighet og viten at jeg er frisk. Albert Einstein og andre genier snakket om viktigheten av bevissthet og tanker, men dette forholder ikke visse eksperter seg til for det passer kanskje ikke at hver og en har selvhelbredende krefter og evne til å tenke seg både frisk og glad. Og selv om vi som vet dette benytter oss av denne kunnskapen, har vi like stor rett til å benytte både fødetilbud, akuttmedisin og andre deler av medisinen som har noe for seg via analytisk årsak-virkning hypoteser. Bare for å ha det klokkeklart. 

Heldigvis har jeg forsikret meg selv, slik jeg har forsikring på bilen og huset, men ikke bare slik at familien får noen penger om jeg dør eller at jeg får noen kroner om jeg blir skadet. Jeg går også til dr. Alexander Rafto, som jeg er sikker på er en av landets aller beste leger, og han har skannet og tatt blodprøver av meg. Jeg skal ha en prat med han om noen dager, og jeg er temmelig sikker på at han har en hel del å melde om alt jeg skal gjøre for å ta bedre vare på meg selv. Han tenker både forebygging, optimalisering og ser situasjonen som den er nå. Jeg vet jeg må unngå sukker, bevege meg mer, sove mer og få i meg en hel del mer vitaminer, mineraler og ren og nyttig næring. 

Makten over død og liv. 

Da min samboers far døde var det ingen som informerte han om at faren var i ferd med å dø den natten sambo var hos han. Dersom dette hadde vært klart og tydelig, ville alle brødrene vært til stede. Dette ble en ekstra og unødvendig belastning og sorg. I dette tilfellet var det ikke noe varsel om en død det var viten om.  Sykehuset motarbeidet deres kamp om at faren skulle få en hjerteoperasjon på Rikshospitalet. Brødrene nektet å gi opp kampen, men Notodden sykehus kjempet imot og ble den proppen i systemet som gjorde at faren fikk brev om plass 2 uker etter sin død. 

Dette var en sprek og vital mann som kunne vært reddet av akuttmedisin og operasjon. Sønnene stod i en kamp der de kjempet hardt for at faren skulle få den samme hjerteoperasjonen som kongen nylig fikk. En ren rutine visstnok. Det er forskjell på folk. Sorgen og sjokket over at de ikke informerte om at han hadde alle tegn til å dø, skulle vært informert, slik at alle kunne være tilstede. 

Jeg kjenner til folk som lenge hadde hatt helseproblemer, der det kunne gå begge veier. Så har helsepersonell informert dem om at de ikke har lenge igjen! Dette har tatt livsgnisten, og de har gått ut av tiden nærmest umiddelbart. Det er vel ikke helsevesenet som skal psyke ned og skremme folk til døden, enten de gjør det ved at de skal gi opp fordi de mener noe er uhelbredelig (selv om ikke de på dette sykehuset kan gjøre noe), eller overrekke døden som et sjokkbudskap som det faktisk er da placebo effekten ved tankevirksomhet er svært sterk. Og du skal være sterk om du klarer å motstå denne belastningen når du faktisk er svært syk. Så timing og oppmerksomhet om dette med hva som sies, hvilke ord du bruker og alt innen kommunikasjon og relasjon mellom pasient og helsepersonell burde stå som repetisjon og hyppige påminnere i det offentlige. Det er mange fantastiske som jobber helt optimalt i det offentlige også, og de er stort sett på bristepunktet av slitenhet og fortvilelse. 

Helsevesenet har mye å lære, og de vet ikke alt. De bør kontinuerlig inn til veiledning i team sammen med pårørende i hvert eneste tilfelle, og gjerne trenes av gestaltterapeuter som er mesterne innen psykoterapi i relasjon og kommunikasjon. For fasiten er ikke ensidig og klar. Derfor er ydmykhet, åpenhet, samarbeid, læring og utvikling helt nødvendig!

På vår klinikk møter vi ofte mennesker som er knust over å ha fått en diagnose, og i sjokk over at de har fått beskjed om at de dør innen 3-7 år, 2-4 år eller 8-9 år. Dette er nærmest å dømme noen til døden, og ta liv! Hvor er denne kunnskapen det snakkes om i helsevesenet? Det er noe som heter placebo, og dette har lenge vært forsøkt dysset ned som noe dumt som skjer om andre alternative metoder fungerer. Placebo skjer hele tiden over alt det. En slik beskjed fra en autoritet vil gi tanker om død innen den tiden, og det er faktisk så mye kraft i dette at det trolig skjer. På toppen av det kommer sorgen, angsten og frykten og gjennomsyrer de årene en uansett har igjen. Ofte er diagnosene syltynne, og det er mye en kan gjøre for å motvirke dette. 

Over til deg kjære medmenneske

Når tok du sist en sjekk på hele kroppen, tankene, følelsene og livssituasjonen? 

Du oppgraderer vel stadig pc og telefon, tar EU sjekk på bilen og sjekker takrenner og rør i huset? 

Når tok du sist en tarmrens i ditt eget kloakkannlegg, din viktigste kanal som er fordøyelseskanalen fra munn til ende. 

Du gikk kanskje til tannlegen i fjor, men er du opptatt av kvaliteten på hva du spiser?

Er det viktig for deg at det ikke er gift i maten din, eller spiser du det du alltid har gjort. Hvilken versjon av kostholdsmeny følger du? Oppdaterer du av og til versjonen av det du har rundt deg. 

Hvem “cravet” du kjærlighet fra som liten, og hvem har du behov for dette fra i dag? Kanskje deg selv? Om du elsker deg selv og går på tillit som drivstoff så kommer du langt i å leve med glede. 

Hvilke sannheter, bevisst og ubevisst, velger du å følge? 

Hvilke verdier er riktige og viktige for deg nå? 

Hvilke drivere gir deg kraft, og hvilke drivkrefter lar du påvirke deg? Hva er det som engasjerer deg og gir deg glede og fred? 

Hvilke frykter har du? Hva gjør frykten med deg? 

Bedriver du mye bekymring om dagen? Bader du i bekymring, marinerer deg i den eller “prakker” du den på andre. Hvordan håndterer du frykt? Tviler du og har mye mistillit til andre eller deg selv? Er du mer usikker enn sikker, så vit at det er aktive handlinger via tanker som påvirker alt i deg til å stå fast. Frykt holder oss tilbake, stopper oss fra å gjøre det vi har behov for – fra å være, gjøre og oppleve. Disse blokkeringene og sperrene er lettere å fjerne enn du tror. Det er en jobb med deg selv og livet ditt som vil gi lettelse, glede og ro. 

Har du lyst til å komme videre i denne gaven som livet er, slik at du kan åpne opp gaven som er akkurat nå? For livet er en gave som du pakker opp øyeblikk etter øyeblikk, og hvert øyeblikk kan bli bedre og bedre og bedre og bedre og bedre… for vi er ikke statiske – vi er jo levende! 

I 2016 skrev jeg boken «Slik vokser du – Bli deg selv«. Siden har jeg laget online kursene «Mester i eget liv» og «Mot«.  Denne filmen som heter «Mot» inneholder min helhjertete erfaring og mening. Jeg er klar til å skrive og formidle mer. Det er min måte å gi noe tilbake for at jeg har vært så heldig på min vei, og funnet ut hvordan tap kan bli glede fra nå og fremover. 

Ta vare,

Linda Mentora Nordskog 

Linda Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via mentora tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

Følg oss på sosiale medier

134,418FansLik
1,600FølgereFølg
213FølgereFølg
.

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter