En mann fra Vestsjælland i Danmark hadde sett seg lei på politiets stadige fartskontroller i nærheten av hjemmet hans. Han tok derfor saken i egne hender.

Dagbladet Ringsted skriver om saken som har fått stor oppmerksomhet i Danmark den siste uken. Mannen som er anonym går under pseudonymet ‘Søren’. Forrige søndag sto han en og en halv time i regnværet for å advare bilister om en trafikkkontroll politiet på det tidspunktet gjennomførte.

‘Søren’ ønsket med dette å advare trafikantene om trafikkkontrollen som foregikk 150 meter lenger fremme. Bakgrunnen for at mannen ønsket å advare er at han mener at politiets plassering for fartskontroller er uansvarlig og risikabel.

– Jeg advarede bilistene fordi jeg mener at der er helt idiotisk om de skulle bli fratatt førerkortet sitt på denne strekningen. Jeg forstår godt at man ikke skal bryte fartsgrensen, men dette er bare en av politiets pengemaskiner, forteller mannen til Dagbladet Ringsted.

En ulovlig handling

Erik Mather jobber som leder for politiavdelingen i Sydsjælland. Ovenfor Dagbladet Ringsted fastslår han at mannens metode er ulovlig. Det er ikke lov å utføre handlinger som hindrer politiets arbeid.

– Jeg har ikke hørt om noe lignende før, og jeg har ikke hørt om noen som er blitt dømt for noe slikt før. Men ifølge straffelovens er det ikke lov å legge hindringer for politiets arbeid, og det mener jeg det er snakk om her, sier Erik Mather til Dagbladet Ringsted.

‘Søren’ var ikke klar over at han gjorde en ulovlig handling.

– Jeg kom bare forbi og så at fartkontrollen var ved Røde Kors Hjemmet. Jeg har aldri gjort noe slikt før. Men jeg har hørt om mange bilister som har mistet førerkortet bare for å kjøre litt over de tillatte 40 km/t på denne strekningen. Det synes jeg er urettferdig og jeg ønsket derfor å advare, forteller han til avisen.

Mannen er klar på at han ikke har noe i mot fartsgrenser på 40 km/t, og er selv fornøyd med at han både fikk folk til å slakke ned på farten på strekningen, og unngikk bøter og konfiskerte førerkort for sine medtrafikanter.

Han forteller også at han unnlot å blinke på dem som kjørte tydelig for fort, da disse fortjener bøtene, i følge han selv. Mannens eget forslag er at politiet burde sørge for at det kom flere fartsdumper på strekninger hvor det er såpass lav fartsgrense, fremfor å bruke slike strekninger som en plass hvor man enkelt kan inndra førerkort og gi høye bøter.