mandag, april 12, 2021

Høyesterett konkluderer: Nei, du kan ikke gjøre dette med mobilen i bilen

Mest lest nå

Mange har ment at reglene rundt mobilbruk «under kjøring» har vært uklare. Nå har en avgjørelse fra Høyesterett slått fast at labbene skal holdes unna telefonen så lenge du sitter bak rattet.

Høyesterett har ifølge en NTB-artikkel gjengitt av Aftenposten hatt oppe to saker til vurdering, der den ene bilisten har sjekket mobilen i stillestøende kø, og den andre bilisten så på klokka på mobilen i et lyskryss mens han ventet på grønt lys.

Mannen i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille med motoren avslått ved rødt lys i Oslo i september 2019.


Kvinnen i begynnelsen av 20-årene kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Trafikken sto stille, slik at bilmotoren automatisk slo seg av. Kvinnen la bort telefonen da køen begynte å bevege seg.

Begge nektet å godta forelegget de ble ilagt, og lavere domstoler hadde ulike syn på sakene som tilslutt ble prøvet i Høyesterett.

Høyesterett har nå konkludert med tre mot to stemmer at bruken av mobiltelefonen i begge disse tilfellene hadde skjedd «under kjøring», og dermed innebar overtredelser av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Flere har ment at forskriften på dette punktet har vært noe uklar. Men med denne avgjørelse er det ikke lenger tvil: Hold labben unna mobilen når du sitter bak rattet.

– Det er en dom vi er glad for. Fordi den sier at det å få en trafikal stans når du kjører bil, det betyr ikke at du kan begynne å fikle med mobilen din, sier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk til NRK.

Hun mener dommen er viktig for å unngå uklarheter rundt lovverket i fremtiden.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter