De to danske hundeeierne Anders og Søren Bruun måtte tirsdag den syvende november i fjor ta avskjed med de to hundene sine, Frigg og Marley, som etter en rettslig avgjørelse ble avlivet. Etter mistanke om at de kunne inneholde arvemateriale fra en av de 13 ulovlige hunderasene i Danmark.

Den omstridte danske hundeloven innebærer nemlig at politiet kan beslaglegge og kreve hunder avlivet hvis det er mistanke om innblandet arvemateriale fra ulovlige hunderaser, og det er opp til eieren å motbevise påstandene.

Saken om Frigg og Marley har i sin helhet pågått i over tre år, og hundene ble beslaglagt av politiet så langt tilbake som i 2014. Det skjedde etter at en nabo hadde anmeldt hundene for å være blandet med en eller flere ulovlige hunderaser. I 2010 innførte Danmark en ny hundelov, hvor 13 hunderaser ble kjent ulovlige i Danmark, også inkludert blandinger av disse.

Til tross for iherdige protester fra hundeierne, og saken gikk til dansk høyesterett, ble avgjørelsen fastholdt og hundene avlivet. Men det stopper ikke der, for ikke bare har hundeeierne mistet de kjære hundene sine, de er også pålagt å betale regningen for oppholdet på kennelen – som lyder på hele 240.000 danske kroner. Godt over 300.000 norske kroner etter dagens kurs.

Oppholdet på kennelen var imidlertid tvunget, og overhodet ikke i tråd med hva eierne ønsket. Noe som har engasjert det danske hundemiljøet stort, og formannen for Foreningen Fair Dog, Charlotte Andersson, raser over kjemperegningen og kaller politiets økonomiske krav for både vanvittig og absurd.

– Det er jo helt absurd. Det står i Høyesterettsavgjørelsen at ingen av partene skal betale saksomkostninger til noen annen part eller til statskassen, da det er lagt vekt på sakens karakter og vidtrekkende betydning. Og det gir heller ikke det minste mening at når politiet på toppen av det hele selv har trukket saken i langdrag – og dermed også selv forlenget Frigg og Marleys tvungne opphold på kennel – så sender en tilsvarende større regning til eierne. Det er dypt urimelig, forteller Charlotte Andersson til den danske avisen BT.

Til tross for den store regningen er Anders Bruun likevel glad for at de kjempet så hardt for hundene sine, da det er en svært viktig prinsippsak for alle danske hundeeiere.

– Det var hardt, og jeg er selvfølgelig lei meg for at saken endte som den gjorde. Men selv om vi nå har mottatt en diger regning på kenneloppholdet så er jeg glad for at vi tok opp kampen. Jeg tror og håper at all den debatten denne saken har medført vil være med på å sørge for at loven endres på sikt, sier den ene eieren, Anders Bruun.

Bruun forteller videre at de to hundeeierne foreløpig ikke har tatt standpunkt til om de skal innlevere en klage på politiets krav, da han er student og ikke har en så betydelig sum.

– Det må i så fall bli snakk om en ordning på rundt 150 kroner i måneden, som jeg så betaler inntil jeg blir veldig veldig gammel, sier han om mulighetene for å betale den store regningen.

Hundeeierne ble pålagt å betale 119.939,50 kroner hver.