Hunder og katter er begge kloke dyr og mange familiers øyenstener. Men hvem er egentlig klokest, hunden eller katten?

«Nå har vi noe biologi som folk kan ta høyde for i diskusjoner rundt dette», sier Dr. Suzana Herculano-Houzel fra Vanderbilt University til Videnskab.dk

Forskerne har sammenlignet hjernestørrelser og antall hjerneceller i et stort antall dyr, blant annet hunder og katter. Det viste seg at hunden har i gjennomsnitt 530 millioner nevroner i hjernen, mens katten har 250 millioner.

Til sammenligning har mennesker i gjennomsnitt 16 milliarder nevroner i hjernen. I studiet brukte forskerne antall nevroner som en indikator for intellegens.

«Jeg mener absolutt at antall nevroner som dyr har, spesielt i hjernebarken, dikterer rikdommen av deres mentale tilstand og deres evne til å forutse hva som vil skje i deres miljø basert på tidligere erfaringer, sier Suzana Herculano-Houzel fra Vanderbilt University ifølge Dagens.dk