torsdag, januar 28, 2021

Hva er prisen for å vite om problemer i ditt sosiale nettverk?

Mest lest nå

Forskning slår fast at spesielt kvinners stressnivå øker når de vet om problemene til venner og familie.

Når mennesker går igjennom store endringer i livet øker sjansen for å utvikle både fysisk og psykisk stress, inkludert depressive symptomer. Dette er noe mange av oss er klar over, og kanskje har følt på kroppen. En ny amerikansk forskning  har imidlertid sett på om det er noen sammenheng mellom stress og det å hjelpe andre mennesker innenfor sitt sosiale nettverk. Altså, er det slik at det går utover eget stressnivå dersom man er godt kjent med andre menneskers problemer?

Forskningen støtter seg på flere nyere forskningstudier som viser til at flere og flere er klar over venner og families problemer, blant annet fordi man får mer informasjon gjennom sosiale medier enn man gjorde tidligere.


Stress er smittende

For å teste om det er slik at stress kan ha sammenheng med kjennskap til problemene eller endringene i andre mennesker liv, gjorde man en analyse hvor man utforsket sammenhenger mellom bruk av sosiale medier, om man hadde kjennskap til store forandringer i venner og families liv, og stressnivå.

Kjennskap til problemer hos venner eller familie viste seg å være relatert til stress i eget liv. Personene som ble brukt som bakgrunn i analysen for denne forskningen var analysert i forhold til 12 forskjellige hendelser. Det er så klar mye mer en 12 potensielt hendelser som kan skape problemer i en persons liv, og det virkelige resultater for «hvor mye det koster å hjelpe» er sannsynligvis høyere enn resultatet av hva denne forskningen dokumenterer.

Antall hendelser som ble relatert til stress var høyere for kvinner enn for menn. Ikke overraskende var det negative hendelser fra venners eller families liv som hadde størst innvirkning på testpersonenes eget liv.

I gjennomsnitt ble resultatet for kvinner at:

  • Dersom en kvinne opplever at en person som står dem nær mister et barn eller en partner (dødsfall), så stiger kvinnens stressnivå med 14%.
  • En kvinne vil få 5% høyere stressnivå når noen de kjenner godt havner på sykehus eller får en alvorlig skade.
  • Om en bekjent av en kvinne blir arrestert for en kriminell handling, stiger kvinnens stressnivå med 11%.
  • Når en godt bekjent av en kvinne mister jobben eller opplever store kutt i lønnen, vil kvinnen øke stressnivået sitt med 9%.

For menn var det ikke like mange hendelser som fikk stresspumpen til å slå raskere. Av hendelsene som ble undersøkt var det bare 2 som utgjorde høyere stressnivå hos menn. For gjennomsnittet var disse:

  • Når noen som står en mann nær blir arrestert eller anklaget for noe kriminelt, stiger mannens stressnivå med 15%.
  • Når en godt bekjent av en mann mister jobben eller opplever store kutt i lønnen, vil mannen øke stressnivået sitt med 12%.

Menn stresser altså mer enn kvinner med disse to hendelsene. Mens de andre hendelsene ikke utgjorde merkbart økt stressnivå hos menn.

For både menn og kvinner fant man ingen sammenheng mellom deres eget stressnivå og kjennskap til positive (men fremdeles stressende) hendelser hos mennesker i deres sosiale nettverk. Dette var for eksempel forlovelse eller bryllup. Stressende men positive omveltninger i livet til en bekjent. Det var bare negativt stressende hendelser hos familie og venner som gjorde utslag i eget stressnivå.

Det koster mer for kvinner

Mennesker kan bli gjort kjent med venner og families problemer gjennom en rekke kanaler. Sosiale medier er en av de nye kanalene hvor man får vite om folks forskjellige problemer.

Forskningsrapporten slår fast at analysen deres har vist at prisen for å hjelpe er høyere for kvinner enn for menn. Man baserer dette på at flere spesifikke hendelser i bekjentes liv slår ut på kvinners stressnivå, men også at kvinner har en tendens til å vite mer enn menn om problemene til personer i deres sosiale nettverk.  Rapporten mener at dersom en kvinne hadde venner eller familie som gjorde at kvinnen kjente noen som tilsammen hadde alle de 12 problemene de testet i undersøkelsen, så ville kvinnens stressnivå øke med 32%. En mann i samme scenario ville øke stressnivået sitt med 27%.

Godt det ikke var meg..

Forskningen konkluderer også med en annen interessant oppdagelse. Nemlig at dersom en kvinne visste om en person, ikke godt bekjent, som opplevde å miste et barn eller en partner, så fikk kvinnen lavere stressnivå! Altså motsatt av hva som skjedde med stressnivået når en person de kjente godt opplevde det samme.

Ved første øyekast kan dette karatekriserest som skadefryd. Forskningen mener uansett at dette handler om gleden over at man ikke er involvert. Når kvinner hører om en ikke godt bekjent som opplever store problemer så kan kvinnen føle lettelse over at det ikke gjaldt noen som sto henne nær. Det er en påminner om at livet til venner eller familie kunne vært verre.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter