Mobbing har alltid vært et sosialt problem, og man finner det igjen i de aller fleste steder av verden. Barnehager, skoler og arbeidsplasser er de stedene mobbing historisk sett har tatt plass. I dagens moderniserte samfunn er det imidlertid en ny arena hvor det forekommer skjult mobbing, nemlig via Internett og sosiale medier.

Tidligere publiserte VG en artikkel som omtalte en dame som hadde sett mobbing i gaten. Hun hadde fått stoppet mobbingen. Det var en liten gutt som ble mobbet av andre barn. Damen forteller at hun observerte flere andre voksne personer som sto og fulgte med på mobbingen, uten å bryte inn.

VG har i sin artikkel intervjuet professor i spesialpedagogikk, Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Han forteller at studier på såkalt tilskuer-atferd gir noe forklaring til hvorfor folk ikke griper inn, men ser på det som man åpenbart bør stoppe.

Roland sier at den ene grunnen til at noen ikke reagerer, er at de usikre på hva som skjer. Videre kan man tenke at dette ikke har noe med meg selv å gjøre, og jeg vil ikke komme opp i trøbbel. Dersom det er flere personer som står å ser på situasjonen kan det gjøre sannsynligheten for at noen griper inn enda mindre, i følge Roland.

Dette kan altså skje voksne mennesker, når man ser på at et lite barn blir plaget.

Sosialnytt.com vil på det sterkeste anbefale alle til å trå til – dersom man bevitner mobbing. Samtidig er det viktig å minne alle foreldre på at man bør være klar over hva barna driver med på Internett. Barnet ditt kan gjerne være utsatt for grov mobbing, uten at du aner om det!

Vi vil dele en film som omtaler temaet. Den er publisert av utdanningforbundet. Se filmen og del dens viktige budskap videre på Facebook!