Hjem Forskning Forskning viser hva som skjer i forholdet før utroskap

Forskning viser hva som skjer i forholdet før utroskap

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Forskerne fra universitetet i Tilburg i Nederland har funnet ut at i årene fram mot utroskapen, gikk det nedover med forholdet til deltakerne som hadde opplevd utroskap, sammenlignet med kontrollgruppen.

De nederlandske forskerne som står bak studien som er omtalt av Nettavisen har fulgt en rekke personer i 12 år. I denne gruppen var det nær 1000 personer som hadde opplevd utroskap.

609 av personene i studiet hadde selv vært utro, mens 338 var blitt bedratt i løpet av oppfølgingsperioden.

Hvert år ble deltakerne intervjuet om hvordan de hadde det i parforholdet, hvor tilfredse de var med livet og om de hadde vært utro.

Det har lenge vært uklart om det er slik at problemene kommer før utroskapen, eller om det er slik at utroskap fører til problemene. Vanligvis gjøres studiene etter utroskapen har skjedd. Det som gjør denne studien unik, er tilgangen på data før utroskapen skjedde.

Problemer i forkant

Funnene i den nederlandske studien viser at de som opplevde utroskap – enten ved at de ble bedratt eller selv bedro – hadde redusert tilfredshet med både forholdet og livet de siste årene før utroskapen fant sted. De følte seg mindre satt pris på av partneren, de var mindre fortrolige med hverandre og konfliktnivået økte.

Det ser dermed ut til at utroskap er en virkning av at det er mer krangling og mindre tilfredshet.

At utroskapen ikke så ut til å løse problemene i de skrantende forholdene er en kanskje ikke spesielt overraskende konklusjon. Konfliktnivået fortsatte å øke og deltakerne var stadig mer misfornøyde.

Men det er forskjell på menn og kvinner: Kvinner som hadde vært utro, skilte seg i mye større grad. Men om de ikke gjorde det følte de at partneren satte mer pris på dem. Kvinner som var blitt bedratt hadde det imidlertid dårligere.

Mannlige partnere var mer tilfredse etter å ha blitt bedratt – og de følte seg mer satt pris på av partneren etter en slik hendelse enn før. Menn som hadde bedratt var derimot mindre tilfredse og følte seg mindre satt pris på.

  1. Vendela Kirsebom
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com