in

Hver nordmann kaster 84,7 kg mat i året – nå skal en matkastelov vurderes

kaste mat
Skole med løsning på matsvinn

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på tiltak som kan gjøres for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030. Blant annet skal utvalget komme med forslag til en matkastelov.

Matkasting står for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Med skyhøye strømpriser, høyere rente og høye matvarepriser er det vel lenge siden det har vært mer passende å si folk må spise opp maten…

– At mat ikke blir spist, er et stort ressurs- og miljøproblem. Matsvinnet må reduseres kraftig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.


Han sier at Regjeringen allerede har et godt samarbeid med matbransjen om å redusere matsvinn, og det er redusert med ti prosent fra 2015.

Relatert: Så mye kan du spare på å unngå matsvinn

–  Dette er et skritt i riktig retning, men langt fra nok. Vi viderefører nå samarbeidet ved å nedsette et utvalg som også inkluderer andre aktører, som miljøorganisasjonene. Vi har tro på at vi sammen skal klare det ambisiøse målet om å halvere matsvinnet innen 2030, sier Eide. 

I en pressemelding fra regjeringen opplyses det at det nå er satt ned et utvalg som skal utrede tiltak for å halvere matsvinnet, inkludert komme med forslag til en matkastelov. Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett, skal lede utvalget. 

Relatert: Rydd kjøleskapet, unngå matsvinn og spar penger med med disse 5 tipsene

– I dette arbeidet blir det viktig å trekke på erfaringer fra bransjeavtalen, for å sikre at en matkastelov utfyller eksisterende og eventuelt andre nye virkemidler på en god måte. Bransjen vet selv best hvor det oppstår matsvinn i hele verdikjeden for mat, og med bransjens kunnskap og eierskap får vi en best mulig utredning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 I 2020 ble det kastet 84,7 kg mat per innbygger i Norge. 

– Å få i gang en omstilling for å redusere matsvinnet, krever virkemidler fra myndighetens side, og endringer i verdikjeden for mat, inkludert hos forbrukerne, sier Eide. 

Relatert: Skoledistrikt hylles for sin løsning på matsvinn

Utvalget er satt sammen av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene, alle med interesse i å redusere matsvinnet.

Matsentralene og ideelle organisasjoner gjør i dag en betydelig jobb for å redde mat fra å bli kastet, og forbruker- og miljøorganisasjoner setter et viktig fokus på miljøutfordringene knyttet til matsvinn, og hvordan vi alle kan bidra til å skape endring.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Farmen kjendis-hunden Marco er død

Dronning Margrethe må gjennomgå en større ryggoperasjon