in

Hvordan begynne med trading

Mange bruker nok begrepene investering og trading litt om hverandre, men det er to forskjellige ting. Hovedforskjellen mellom disse to er tidshorisonten, hvor lenge man har tenkte til å sitte på aktivumet. Med investering tenker man langsiktig, men trading er kortsiktig.

Hva er trading?

Tradingen er kjøp og salg, og innebærer hyppige transaksjoner. Du kan handle med aksjer, råvarer, valuta, kryptovaluta eller andre aktivum.

Målet med trading er å tjene penger. Dette oppnås ved å kjøpe til en lavere pris og selge til en høyere pris i løpet av relativt kort tid.

Innen trading er det fire forskjellig måter man kan trade på:

  • Posisjonstrading: En posisjon holdes fra måneder til år.
  • Svingtrading: En posisjon holdes fra dager til uker.
  • Dagtrading: En posisjon holdes en hel dagen uten posisjoner over natten.
  • Skalperingstrading: En posisjon holdes i sekunder til minutter uten posisjoner over natten.

Hvilken tradingmetode som passer for deg, bør du velge basert på faktorer som kontostørrelse, hvor lang tid som kan brukes til trading, tradingerfaring, personlighet og risikotoleranse.

Aktiva du kan trade med

Som nevnt ovenfor er mulighetene mange innen trading.

  • Aksjer er kanskje det de fleste kjenner best til. En aksje er en liten eierdel i et selskap.
  • Råvarer er varer brukt til industriell produksjon, alt fra gull til kaffe og bomull.
  • Valuta er en nasjons offentlige betalingsmiddel.
  • Kryptovaluta er en digital, desentralisert valuta.
  • Indekser, som Dow Jones, måler prisutviklingen til et utvalg aksjer ved å bruke en standardisert beregning og metodikk.

Research og analyse

Foto: Pexels

Det er viktig gjøre nøye research og analyse før man begynner å trade.  Et populært analyseverktøy som brukes ofte av tradere er teknisk analyse da den er velegnet til å generere kortsiktige handelssignaler fra ulike kartverktøy.

Teknisk analyse fokuserer på pris og volum. Analyseverktøyet brukes til å undersøke hvordan et verdipapirs tilbud og etterspørsel vil påvirke endringer i pris, volum og volatilitet. Teknisk analyse kan man bruke på flere typer aktiva, så lenge de har en tilgjengelig historikk man kan bruke til analysen.

Risikostyring

Med all trading følger det risiko. Risikostyring er verktøy som bidrar til å redusere tap. Det kan også bidra til å beskytte tradere fra å tape alle pengene de har på kontoen sin.

To ofte brukte verktøy innen risikostyring er stop-loss og take-profit.

Stop-loss har som oppgave å begrense tap. Hvis en aksje eller annet aktivum begynner å falle vil stop-loss lukke posisjonen når kursen når et forhåndsbestemt nivå.

Take-profit er motsatt av stop-loss. Her er målet å oppnå en viss gevinst. Når et aktivum stiger i verdi vil take-profit, på samme måte som stop-loss, lukke posisjonen når  kursen når et forhåndsbestemt nivå.

Trading har en kort tidshorisont. Hvor kort tidshorisont kommer an på hvilken metode du velger. Det finnes et stort utvalg aktiva for trading, inkludert aksjer, råvarer og kryptovaluta. Før du begynner å trade er det viktig å gjøre research og gjennomføre en teknisk analyse. For å beskytte deg ytterligere kan du bruke risikostyringsverktøyene stop-loss eller take-profit for å minimerer tap eller selge når et bestemt profittnivå er nådd.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

FHI bekymret over denne medisinbruken

Reisen til friheten