Hjem Helse Hvordan forstå og unngå offermentalitet

Hvordan forstå og unngå offermentalitet

La det være helt klart at det er mange fordeler med å synes synd på seg selv.  Derfor er dette en svært utbredt mentalitet i samfunnet.  Det er synd på deg, og derfor tenker og føler du at det er synd på deg.

Andre ser det på en annen måte, der det til tross for at det skjedde både ulykker og kriser i fortiden, nå er privilegert og takknemlig for at de kom seg gjennom det hele. Disse har også et eierforhold til prosessen som de var fullstendig delaktig i selv.

En offermentalitet kan hindre tilfriskning og være skadelig for menneskets personlige vekst, helse og livskvalitet.  Det er aldri for sent å møte seg selv ærlig og fullstendig med intensjon om å leve ut den friske formen der en fokuserer på godt, fint og det som gir energi med den ansvarlige tilnærmingen til livet.

Selvmedlidenhetssløyfen

Selvmedlidenhetssløyfen laget jeg engang for å hjelpe klienter til å gå ut av den ene siden som en kan sitte helt fast i, der en virkelig kan marinere seg i stakkarslighet, fortvilelse, smerte, lidelse og håpløshet.  Dette kan gi en form for kontakt med seg selv, et privat rom en har behov for.  Det blir en aktivitet en bedriver som en slags egenomsorg i omvendt forstand, da det bryter ned livskraften.  Kanskje blir det en hemmelighet der bare du vet hvor vondt og grusomt du har det? 

Livets katedral

Alle mennesker trenger å bygge sin egen katedral i livet, sier vise mennesker.  Dette kan være et lykkelig familieliv, gi og hjelpe andre eller et livsprosjekt som engasjerer. 

Foto: Canva

Noen skaper en ubevisst «katedral» av all lidelsen de har erfart.  De kan bygge sin identitet på alle traumehistoriene, som følge av den indre følelses- og tankeverden de skaper for seg selv.  Forskning viser nå at slike repetisjoner av lidelsestanker som naturligvis kombineres med vonde følelser og et totalt smerteuttrykk, skaper fysiske pigger og stikker, som forklarer fenomenet som psykosomatisk sykdom er.   Alt henger sammen med alt.

Andre bygger en indre og ytre katedral av alt de ønsker seg og alt som er godt, samt en katedral av gode minner og historier i sin tankeverden, der de bevisst ønsker å lære og oppleve gjennom sin livstid.  De leser bøker, de reiser og de møter og snakker med forskjellige mennesker for å forstå alt i livet og seg selv bedre. 

De er gjerne nysgjerrige, engasjerte og ærlige med en ydmykhet for kunnskap og hva som faktisk skjer helhetlig, og de kan fordype seg uavhengig og fritt.  Disse har gjerne selvmedfølelse og de har full oversikt og innsikt med hva som var vondt i fortiden eller her og nå, men de skaper om vondt til godt, da de stadig lever mot alt som de ønsker.  De unngår å tenke, føle og kjenne på det de ikke ønsker i livet sitt, da de er ferdige med slikt og vet at det blir mer av det de fokuserer på.  Disse er til stede og på plass i seg selv og livet sitt. 

Disse kjenner seg selv, og de vet hvem de er.  De er i full kontakt med seg selv, og de har reist seg opp hver gang de falt. Hvert fall og hver feil lærte dem noe nytt, og utviklet dem i sine spesielle egenskaper.  De tar ansvar i livet og de vet at endring og vekst krever en innsats.  

De som kommer med løsninger

Dette jeg skriver kan irritere og trigge mye i mange.  Dette er generelt skrevet og intensjonen er opplysning, vekst og energi til endring.  Det er naturlig at alle de som kommer med løsninger er til å bli rasende av, og at det er fristende å gå i fullt forsvar.   Dette kan være fastlegen som poengterer hva du kan gjøre for å bli frisk, terapeuten som bevisstgjør deg på hvordan du angster og bekymrer deg, eller en god venn som foreslår at du legger bak deg ex- kjæresten en gang for alle. 

Foto: Canva

Tenk om disse som ville hjelpe deg ikke orker å bli angrepet mer, og heller skygger banen når du kommer med alle lidelseshistoriene?  Dessverre er det mange med offermentalitet som sitter alene og ensomme, fordi det er for slitsomt for andre å være i samme rom eller i et psykologisk felt som er så destruktivt og negativt.  Familie og venner trekker seg unna når alt som er tematikk er lidelse, håpløshet og hvor tragisk, trasig, uflaks og urettferdig noe er.  Noen klarer ikke å trekke seg unna heller, og de fortjener at offeret blir til en helt / heltinne. La det bli en lykkelig slutt på livshistorien der sola skinner og blomstene blomstrer!

Grunner til offermentalitet

Jeg deler noen fakta til hjelp for deg eller noen du kjenner.  Her er noen grunner til at noen utvikler offermentalitet og lever som offer gjennom livet:

  • Traumatiske og uakseptable hendelser i barndom, ungdomstid eller fortid.  Lav selvtillit og dårlig selvbilde som følge av f.eks. mobbing, avvisning, kritiske og perfeksjonistiske foreldre og lærere og et samfunn som fokuserer på feil og mangler.  Dette kan føre til at en gir bort makten og kontrollen fra seg selv til andres vurderinger.  Dessverre er det syke helsesystemet fiksert på å finne feil og mangler, så i møtet med disse kan en få diagnoser på toppen som ikke er til noen hjelp, annet enn en ytterligere stigmatisering. Om du ikke har tillit til deg selv er det vanskelig å bygge opp et godt og trygt liv med det du ønsker. Mitt råd er å prioritere arbeid med å øke selvtilliten, bedre selvfølelsen og trene selvstøtte.
  • Mangel på ansvar.  Mange får ikke muligheten eller stimulering til å ta ansvar, og blir hjelpeløse offer for omstendighetene. Samfunnet og foreldre gjør en bjørnetjeneste ved å skape lært hjelpeløshet og offermentalitet.  Ofte er det et behov for å unngå skyld og ansvar, blandet med skam, som paradoksalt likevel blir økende gjennom at det bygger seg opp i psykologiske blindsoner.
  • Sosialisering med negativ påvirkning der en føler seg urettferdig behandlet av andre.  Mange lever i årevis med narsissisme og psykologiske krenkelser, dumming og skamming.  Dette kan føre til at en sitter fast i mønstrene og lever ut offermentalitet. Mitt råd er å bryte forbindelsen til alle som behandler deg dårlig, flytte langt vekk og begynne på nytt med blanke ark og fokus på hva du vil skape eller bidra med. Ta ett steg om gangen.  Du kan gi noe som ingen andre kan, for du er unik og verdifull i deg selv.  I denne verdensveven kan alt og alle påvirke med sommerfugleffekt til dynamitt via selv å være et eksempel og reise seg opp uansett alt og alle. Slike eksempler er inspirasjon og håp for alle som fortsatt trenger støtte for å gjøre det.   
  • Manglende mestringsstrategier, kreativ tilpasning, trening og kunnskap om hvordan være tilkoblet bevissthet, væren i full kontakt og bruke tankeverktøyet og følelsesapparatet skikkelig og godt.
  • En syk form for fiksasjon på kun det negative, fiksasjon og repetisjon av alt som gikk galt og alt som kan gå galt.  Historiefortellinger i sinnet om at alt og alle er mot deg, eller f.eks. at du er dum, syk eller feil vil forsterke offermentalitet og marinere deg i selvpining og selvsabotering.
  • Sosial belønning ved å innta offerrollen, ved å få oppmerksomhet, omsorg og sympati fra andre. 

Selvmedfølelsen kjennes bedre, sammen med å ta bestemmelsen slik at det ikke er noe valg. Alt er lettere om du har bestemt deg for noen rammer for hvordan du skal innrede din livsstil, skape ditt livsrom og beskytte deg for alt som tapper av din energi.

Kan det vonde såret gro?

Noen legger dette vonde som skjedde bak seg, skaper krenkelsen om til en kraft som kan brukes nå og for fremtiden, samt gjør om opplevelsen av å bli knust til noe mer helt og levende enn før.

I Kina skaper de kunstverk av knuste krukker, der de limer med gull og pynter med edelstener, slik at det blir til et uerstattelig kunstverk av en vase.  Fra en oppfattelse av at dette mennesket er knust, kan det skje noe nytt der du er et fantastisk, fullkomment, helt og levende menneske. 

Slik kan også mennesker leve som livskunstnere som er blant de mest levende og hele som vandrer på jorden som de er nært knyttet til.  Disse menneskene får stadig nye øyeblikk som de er i stand til å oppleve og erfare med sansene.  De er sterkt til stede i livet sitt på innsiden, utsiden og de styrer bevisst sitt tankeverktøy og følelsesapparat i en tilstedeværelse.  De vet hvor de er her og nå, og hvor de skal der og da i en flyt mot neste øyeblikk som de allerede har skapt av forventning og positivt engasjement.  

Noen trenger en skikkelig smell for å våkne opp

Det finnes de som våkner mer og mer opp og tar mer ansvar og tak i livet sitt, som følge av en smell i livet.  Det kan være såkalte traumer og kriser, eller svært stressfylte og ubehagelige opplevelser.  Kanskje er det mobbing, misbruk, brann, bilulykke, voldtekt, en knyttneve, sykdom, avvisning eller en diagnose.  Overlevere er de som ikke inntar offerposisjonen for resten av sitt liv, men tar ansvaret og friheten til å tenke selv og gjøre alt de kan for å komme dit de ønsker, enten det er å finne fred, helse eller gleden igjen. Disse er virkelig helter, for de gjennomgår virkelig et stykke livskunst og utviser et mot som er beundringsverdig.  Heltene kan finne en mening i det meningsløse, akseptere det uakseptable og ta helheten her og nå.  Slik kan de klare å se mening og det store bildet i livet som kan gi dem glede, takknemlighet, kjærlighet og livskraft.  Dermed kan de tåle at det som skjedde, er en del av fortiden, og slik kan endring skje og vekst kan manifestere seg og bli til virkelighet.  

Foto: Canva

Vi kan ikke helbrede, behandle eller gi en bilulykke eller en voldtekt terapi, fordi det er et minne og en historie som er uønsket og en svært uheldig hendelse.  

Det er heldigvis mulig å helbrede det såret som en traumatisk hendelse kan gi på innsiden i oss, slik at det gror og faktisk får en skorpe på seg og kanskje et arr til minne, der mennesket kan få fred og trygghet tilbake.  Det er viktig at vi gjør mer enn å fjerne, for det som virker er å erstatte vondt med godt, usunt med sunt og hat med kjærlighet.

Det som skjedde i fortiden som faktisk er en annen dimensjon enn der du er her og nå, kan lede til at en bevisst velger å tenke og føle på takknemlighet og glede av de små og store ting som er nå, samt at en kan mer bevisst søke mot det en faktisk ønsker seg i livet sitt. 

Det høres ofte ut som at sykdom og traumer kommer av uflaks og at vi ikke kan noe for det.  Her er det imidlertid et visst ansvar for de livsvalg du selv tar, konsekvens av livsstil, livsdrift, og fokus. 

Den maktesløsheten en føler om det ikke er noe å gjøre er terror, mens den livskraften det er i muligheten for å selv ta grep og gjøre alt godt en kan, gir gode tanker og energi.  Det er lettere å være til stede, tilkoblet og i kontakt med det levende når en bærer ansvar, tar initiativ til det som kan virke og hjelpe og engasjerer seg, da dette har mer energi enn det døde som tapper energi.

Nocebo og placebo

Noen sier fordi de har hørt det og bare repeterer det som de tror er rett, og andre som blir dette fortalt, finner det gunstig å lytte til at «de for alltid vil være knust, ødelagt, spiseforstyrret, avhengig eller traumatisert». Dessverre blir disse selvoppfyllende profetiene til sannhet og nocebo, der de uheldige følgene, bivirkningene og skadene blir til virkelighet for disse.  Det trengte ikke å være slik, for hva med alle som har kommet gjennom traumer, kriser og vonde opplevelser, på en tilsvarende styrkende måte? 

Kunnskap, forståelse og visdom

Husk at jo mer kurset og skolert du er i en fagretning, jo mer indoktrinert er du i en tenkemåte og dette paradigme.  Det er en tendens til at vi fokuserer mer på å studere sykdom i seg selv, traumer i seg selv og alle de som virkelig er ofre for sykdom og traumer.  Hva om vi fokuserte mer på å se hva og hvordan de som blir friske gjør det?  Det viser seg at det er mange fellesnevnere mellom de som f.eks. får uhelbredelig kreft og blir friske, men forskningsavdelingene vil heller fortsette å forske på sykdommen.  Hva med forskningen og de levende bevisene på posttraumatisk vekst, der mennesker utvikler styrker som følge av kriser og traumer. 

Hjernen er plastisk og kan endres fleksibelt gjennom bl.a. tenkning

Vit at vi kan endre hjernen med tenkning.  Pass på hva du bedriver i tenkningens univers!

Du skaper livet ditt gjennom dette universet av bevissthet, så du har potensiell makt, kontroll og frihet til å skape det du ønsker som kjennes naturlig for deg.

Våre tanker leder til vår opplevelse av livet, da vi lager fortellinger og oppsummerende historier av hva vi tenker, slik at dette blir vår indre virkelighet. 

Mennesker kan gjøre og leve det samme, men oppleve det totalt forskjellig. Et eksempel er de to turistene som går opp flytrappa, der den ene har flyskrekk og tenker at han skal dø, mens den andre allerede har begynt ferien og er i stor nytelse og takknemlighet. 

Foto: Canva

Det er hvordan disse bruker tankeverktøyet sitt riktig og feil som er forskjellen, slik at følelsesapparatet forsterker dette og bygger opp til at den ene er bevisstløs og patologisk, mens den andre er dypt tilstede, rolig og harmonisk med høy bevissthetsfrekvens og raske vibrasjoner i sitt liv. 

Den ene gjentar skrekkscenarioet som den skapte på tidligere flyturer og repeterer de fryktinngytende marerittene som ikke er virkelighet, men fantasi. 

Bevisste mennesker har gjerne til vane å se på og etter alt godt, fint og energigivende, mens de har teknikker for å la energitappende saker prelle av som vann på en gås. Merk at de bevisste og våkne stadig blir mer av dette, da de repeterer det som virker og slutter med det som ikke virker eller gjør godt. 

Alt dette er det mulig å lære i kurs som Mester i eget liv eller Slik vokser du på www.mentora.no.  Digitalt kurs HER

Beste hilsen og alt godt med lykke og hell, ¨

Fra Linda Nordskog

Psykoterapeut og mental trener.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com