in

Hvorfor ber influencere om flere følgere på Instagram?

Bilde av Mohit Maurya fra Pixabay

Har følgere på Instagram noen betydning for lokal business, og hvorfor?

Det er mange aktører som påpeker at flere følgere på Instagram gir økt innflytelse, at det er en sammenheng mellom hvor mange følgere en person har, og personens verdi som merkevare. Dette blir kunngjort som en selvfølgelighet, men forsøk på å forklare hvorfor det er sånn forekommer sørgelig sjelden.

Et faktum som ikke kan benektes, er at flere Instagram-følgere kommer til å øke trafikken knyttet til aktiviteten en personen bedriver, og dette inkluderer nettsted, virksomhet og konti knyttet til andre sosiale medier enn Instagram. Som regel fører høyere aktivitet på kort sikt til flere salg og høyere omsetning. I tillegg kan større oppmerksomhet også potensielt føre til fremtidig vekst på lengre sikt.


Takket være et enkelt grensesnitt, attraktivt og engasjerende innhold, og muligheten for å legge ut innlegg på tvers av plattformer, viste Instagram seg tidlig å være et mer salgsfremmende og markedsførings-vennlig sted enn sammenlignbare plattformer som Facebook og Twitter. Det å håndtere produktplassering på Instagram har vist seg som en nøkkel til suksess for mange svært ulike bransjer og markedssegmenter, både for store virksomheter men mest av alt for mindre, lokale bedrifter og enkeltpersoner. Instagram er blant de sosiale medier som har hatt mest å si for den store, totale moderniseringen av handelsstanden som har skjedd de siste årene. Instagram spiller en viktig rolle innen moderne markedsføring, med metoder og tankegang innen markedsføring som har snudd om på tradisjonelle måter å promotere produkter og tjenester på.

Innovasjonen med følgere og likeklikk som markedsførings-verktøy fungerer på flere nivå. Mens det tidligere kunne gå måneder og år før resultatet av en produktutvikling og reklamekampanje ble synlig, mens markedsføring på sosiale medier gir tydelige indikasjoner nesten øyeblikkelig, ut fra reaksjonen til følgere. For den som tilbyr produkter og tjenester er denne prosessen i seg selv inspirerende og motiverende, og dette er et indre lag av effekten flere følgere gir, med markedsføring på Instagram og andre sosiale medier.

Hva har forandret seg i dagens marked?

Mange tror produktplassering er noe helt nytt, de tenker feilaktig at produktplassering ikke eksisterte før inntoget av sosiale medier. Dette er ikke helt korrekt. Det har lenge vært viktig for selskaper å plassere sitt produkt eller sine produkter et sted der kundene kan se og oppleve produktene, i form av butikkvinduer, utstillinger, annonser i aviser eller reklame på TV. I USA har nok produktplasseringer i filmer og TV forekommet stadig mer helt siden 1950-tallet. Tanken bak produktplassering som markedsføring var at det skulle fungere som første steg i en tre-trinns salgsprosess. Produktplasseringen skulle gjøre kundene oppmerksom på produktet, nysgjerrig på å finne ut av hva produktet var. Deretter skulle kunden oppsøke utsalgsstedet for å tilegne seg kunnskap om produktet, og så til slutt eventuelt kjøpe produktet som et tredje og siste steg i prosessen.

Dagens marked fungerer langt raskere. Flere aktører konkurrerer om oppmerksomheten, men antallet kunder eller potensielle kunder har ikke økt tilsvarende. Det har vist seg at prosessen med å først gi kundene kjennskap, og deretter kunnskap, for så å avvente om et salg kunne være en mulighet, er en alt for komplisert, vilkårlig og tidkrevende prosess. Nye produkter eller tjenester må kunne presenteres hurtig, til flest mulig antall mennesker.

Fremveksten av sosiale nettverk og Instagram gjør sine egne justeringer av prosessen. Nå kan du se produktet, finne mer informasjon om det, og kjøpe det med noen få klikk, bare ved å skrive til Direct.

Instagram gir forretninger en rask og effektiv måte å få kontakt med deres kjernepublikum. Med muligheten til å legge ut innhold raskt og komme i kontakt med følgere, kan forretninger raskt besvare forespørsler og tilbakemeldinger fra kunder. Det er gratis å opprette en Instagram-konto og legge ut innhold, som gjør det til et kostnadseffektivt alternativ for forretninger som er ute etter å fremme sine produkter eller tjenester. I tillegg kan markedsføring fra influencere på Instagram ofte være mindre dyrt enn tradisjonelle metoder for markedsføring, siden merkevarer kan samarbeide med influencere for brøkdeler av kostnaden knyttet til en tradisjonell reklamekampanje.

Instagramfølgere som verdifull, inntektsskapende ressurs

Influencere på Instagram kan tjene penger på sine følgere på mange måter, blant annet innlegg med sponsorer, markedsføre samarbeidspartnere, samarbeid med merkevarer, og konsultering eller opplæring. Disse strategiene lar influencere tjene penger ved å øve innflytelse på sitt store og engasjerte publikum på plattformen. Det er imidlertid viktig for influencere å være åpne overfor sine følgere på at innhold med sponsorer for å sikre at deres samarbeider oppfyller deres verdier og interesser. Å selge egne produkter eller tjenester er andre måter influencere og forretninger kan tjene penger fra sine Instagram-følgere. Dette kan omfatte salg av fysiske produkter, digitale produkter, eller tjenester som konsultering, trening eller opplæring. 

Kundenes lojalitet   

Kundene har lært seg at lojalitet til det samme produkt de har brukt tidligere, eller lojalitet til det samme selskapet som har levert tjenester tidligere, ikke nødvendigvis er det beste for dem. Det har blitt enklere å få kunder eller følgere til å bevege seg, men samtidig vanskeligere å få dem til å bli værende.  Fordelen er at mulighetene for å rekruttere nye kunder eller følgere har økt. Ulempene er naturligvis at det krever mer å holde på eksisterende kunder og følgere.

Utvikling av samarbeid

En siste forandring som kan være verdt å se nærmere på, er måten ulike aktører samarbeider på. Fra tid til annen kan det dukke opp behov for en jobb som kanskje tar to eller tre timer å utføre, et oppdrag som krever ekstern kompetanse. Heller enn å gjennomgå en ansettelsesprosess som ofte kan ta så mye tid som flere uker, kan en slik oppgave kanskje løses av en samarbeidspartner på en dynamisk og enkel måte. Dette fungerer best med et stort og variert kontaktnettverk, et nettverk som er tilrettelagt for samarbeid med forskjellige bedrifter og enkeltpersoner der ulike medlemmer av nettverket sitter på ulik type kompetanse. 

Slik markedet fungerte tidligere, kunne en fysisk butikk beliggende i et lite tettsted kanskje forholde seg til en håndfull konkurrenter og noen få potensielle samarbeidspartnere innenfor svært begrensede segmenter. I et globalt, nettbasert marked finnes det ikke grenser for antall potensielle samarbeidspartnere, det er mulig å samarbeide om så å si alt mellom himmel og jord, man befinner seg bare noen få klikk unna å få gjennomført ethvert tenkelig samarbeid.  

Enkelte tror forandringen av markedet har ført til at selgere nå om dagen må være mer pågående. Det er slett ikke anbefalt. Ingen er tjent med en utvikling der selgere blir stadig frekkere og mer brysomme. Heldigvis finnes det et stort rom for å tilegne seg flere kunder og flere salg på en skvær og real måte. Det skal ikke være nødvendig å bruke aggressivitet som metode for å skaffe seg flere følgere.

Hvordan øke antall følgere

Så, hvordan øke sjansen for å lykkes? Det er nok ikke mulig å komme utenom at det er nettopp flere følgere som trengs. Et stort antall følgere har blitt det viktigste kriteriet for å nå fremtidige mål. Nødvendigheten av å ha så mange følgere som overhodet mulig på Instagram eller andre sosiale medier, har blitt helt kritisk for om en virksomhet skal lykkes eller ikke, uansett om det handler om en stor og global virksomhet, eller en mindre og lokal forretning. Det har liten betydning hvor godt eller innovativt et nytt produkt er, sjansene for å lykkes med lanseringen av et produkt uten en solid base av følgere til å støtte opp, er relativt små.  

Tradisjonelle verktøy innen markedsføring, som for eksempel plassering av utsalgssted, har knapt noen betydning etter at Internett tok over som viktigste arena for handel, etter at nettet ble den viktigste kilden til praktisk talt alle typer av salgsrettede virksomheter. De som lykkes best har kompetanse på hvordan nettbasert markedsføring fungerer, de vet godt hva som har forandret seg sammenlignet med tidligere tider, de kjenner til hva antall følgere har å si, og de vet dessuten hvordan det lar seg gjøre å øke antall følgere:

1. Vis din personlighet og del historien din

2. Vær tro mot dine verdier

3. Vær gjennomsiktig

4. Optimaliser profilen din

5. Bruk grafikk av høy kvalitet

6. Eksperimenter med forskjellige funksjoner og videoformater som Instagram tilbyr

7. Post konsekvent

8. Bruk relevante hashtags

9. Engasjer med publikum

10. Samarbeid med andre brukere

11. Host giveaways

12. Bruk Instagram-annonser

13. Utnytt Instagram-analyse for å optimalisere markedsføringsstrategien din

Lover og regler i annerledeslandet Norge

Så hvilke hindre står det på veien mot flere følgere? Per i dag har det sosiale nettverket Instagram ikke noen form for regulering som styrer måten brukere av plattformen skaffer seg følgere på. Instagram tillater dermed i Norge kjøp av følgere som metode for å øke synligheten på plattformen.

At det er lov å kjøpe seg flere følgere på Instagram burde være en selvfølgelighet, men det norske lovverket er kjent for å være restriktivt og preget av overformynderi. Når noe nytt og potensielt farlig dukker opp, velger lovverket i Norge ofte å forby hva nå enn som er nytt, og så heller ta en vurdering i ettertid. Som eksempel: Da skateboard ble populært over hele verden sent på 1970-tallet, valgte det norske lovverket å forby skateboard fullstendig i Norge. Norge var på denne tiden eneste land i verden der det var forbudt å selge, kjøpe eller stå på skateboard. Forbudet ble innført i 1978 og opphevet i 1989. Mye av politiets oppgaver i denne perioden var å jakte ungdom som ville stå på skateboard. Noen av disse ungdommene ble urimelig straffeforfulgt, og forbudet gjorde utvilsomt langt mer skade enn den skaden forbudet var ment å forhindre.  

Da diskusjonen om kjøp av følgere på sosiale medier først dukket opp i norsk offentlighet ca. 2014, var det grunn til å frykte et forbud også her. Tilhengere av forbudet mente kjøp av følgere for å skape inntrykk av at man har flere følgere enn hva som faktisk er tilfelle, ville være bedragersk. Lovverket konkluderte med at det ikke kan være straffbart i seg selv å kjøpe flere følgere på Instagram eller andre sosiale medier. Det forutsettes selvfølgelig at kjøpte Instagram-følgere er ekte Instagram-brukere.

Moderne metoder for markedsføring på Instagram

Det er ikke nok i seg selv å øke antallet følgere, men helt nødvendig å vite hva dette gjør, hvordan dette kan utnyttes og selvfølgelig helt avgjørende å finne måter å sørge for at følgerne blir værende på. Det er viktig å skape relevans, tilegne seg så mye ekspertise som mulig, legge ut innhold som har originalitet og gir verdi nå og senere.Her er en god artikkel om hvordan det lar seg gjøre å dra nytte av følgere fra Instagram for å forbedre resultater, bygge et fellesskap eller skape engasjement. For å få mest mulig ut av applikasjonen, kan det også være nyttig å gjennomgå hva emneknagger er, og hvordan de kan brukes som verktøy for å øke oppmerksomheten og sjansen for å bli oppdaget.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Lån

Lånene.no hjelper deg med å sparepenger på lån

Se den herlige videoen: Arbeidsmoralen til vesle prins Louis (5) smelter hjerter på internett